x
x

Problemi sa spavanjem nakon traumatske ozljede mozga

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  23.06.2016.

Prema istraživanju koje je nedavno objavljeno u časopisu Neurology, problemi sa spavanjem nakon traumatske ozljede mozga su dugotrajni, a mnogi pacijenti nisu svjesni trajnih posljedica.

Problemi sa spavanjem nakon traumatske ozljede mozga

Provedeno istraživanje bilo je prospektivno, kontrolirano kliničko i elektrofiziološko ispitivanje kroničnog tijeka posttraumatskih poremećaja spavanja. Uključeno je 60 ispitanika koji su doživjeli prvu traumatsku ozljedu mozga bilo kojeg stupnja u svojem životu i ti su pacijenti praćeni i dalje ispitivani. Kod 31 ispitanika provedena je opsežna analiza spavanja 18 mjeseci nakon traume. Analiza je uključivala aktigrafiju (nošenjem aktigrafa na ručnom zglobu), noćnu video polisomnografiju i standardizirane testove latencije sna, kao i subjektivne podatke o spavanju dobivene od pacijenata. Kontrolna grupa bili su zdrave osobe bez prethodne traume mozga koji su odgovarali ispitivanoj grupi prema dobi, spolu i zadovoljenju količine sna.

U kroničnom stanju nakon traumatske ozljede mozga, dnevna potreba za snom bila je konstantno veća kod pacijenata (8,1 ± 0,5 sati) u usporedbi sa zdravim kontrolama (7,1 ± 0,7 sati). Prevalencija kronične prenaglašene dnevne pospanosti bila je 67% kod pacijenata u odnosu na 18% kod kontrola. Pacijenti su uglavnom zanemarivali i potcjenjivali neumjerenu dnevnu pospanost i potrebu za snom što pokazuje nepouzdanost samoprocjene poremećaja spavanja kod pacijenata nakon traume mozga.

Rezultati ovog istraživanja važni su za liječnike jer pokazuju da je pogrešno oslanjati se na subjektivne simptome koje pacijenti iznose vezano za spavanje kad odlučuju o upućivanju pacijenta na dijagnostičke testove za poremećaje spavanja nakon traumatske ozljede mozga.