x
x

Reslizumab kod bolesnika s teškom astmom nakon neuspjeha s omalizumabom

  30.01.2019.

Učinkovitost reslizumaba kod bolesnika s teškom astmom koji nisu imali dobar klinički odgovor na omalizumab, potvrđena je u multicentričnom, otvorenom pilot istraživanju i objavljena u člasopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology. In Practice.

Reslizumab kod bolesnika s teškom astmom nakon neuspjeha s omalizumabom

Bolesnici s teškom alergijskom i eozinofilnom astmom dobri su kandidati za različite biološke terapije. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinkovitost i sigurnost primjene reslizumaba intravenski  na temelju tjelesne težine u bolesnika koji su prethodno bili neuspješno liječeni omalizumabom.

Istraživači su proveli 24-tjedno prospektivno, multicentrično, otvoreno kliničko ispitivanje bolesnika s teškom eozinofilnom astmom koji su prethodno neuspješno liječeni omalizumabom. Glavni cilj bio je utvrditi značajno poboljšanje simptoma astme u bolesnika s teškom astmom liječenih reslizumabom  (ACT test - Asthma Control Test) u 24. tjednu. Sekundarni ciljevi  bili su procjena simptoma u 4. i 12. tjednu, promjena FEV1 u 24. tjednu i učestalost teških simptoma egzacerbacije tijekom razdoblja ispitivanja.

U studiju je uključeno 29 bolesnika (62,1% žena, srednja dob 50,8 godina). Srednja vrijednost ACT-a povećala se značajno s 13,0 (IQR: 8,0-18,0) na 21,0 (IQR: 14,0-24,0) nakon 24 tjedna (p = 0,002). Samo 2 od 29 pacijenata razvilo je barem jednu tešku egzacerbaciju tijekom praćenja, a niti jedan nije zahtijevao hospitalizaciju. Ukupno se 15 od 25 bolesnika (60%) smatralo kontroliranim (ACT ≥ 20 i bez pogoršanja) u 24. tjednu. Postotak pacijenata koji su primali dnevne sistemske kortikosteroide značajno se smanjio sa 72,4% na 52,0% (p = 0,019) ). Nuspojave tijekom istraživanja bile su uglavnom umjerene i u okviru ranije prijavljenih nuspojava tijekom primjene reslizumaba.

Reslizumab je učinkovita i sigurna opcija za bolesnike s teškom eozinofilnom astmom koji su prethodno neuspješno liječeni omalizumabom.