x
x

Rizik za kolorektalni karcinom nakon kolonoskopije

  02.01.2019.

Za pacijente s prosječnim rizikom obolijevanja je negativni nalaz kolonoskopije povezan s dugoročnim smanjenjem rizika za kolorektalni karcinom.

Rizik za kolorektalni karcinom nakon kolonoskopije

Znanstvenici iz instituta Kaiser Permanente u San Franciscu su se koristili podacima za oko 1250000 pacijenata s prosječnim rizikom obolijevanja od kolorektalnog karcinoma.

Sudionici istraživanja su bili u dobi od 50 do 75 godina, a nakon negativnog nalaza kolonoskopije su praćeni prosječno 12 godina.

Uz 46%-tno smanjenje rizika obolijevanja, negativni nalazi kolonoskopije su bili povezani i sa smanjenjem rizika za smrt od posljedica kolorektalnog karcinoma.

Rezultate istraživanja je objavio znanstveni časopis JAMA Internal Medicine.