x
x

Kolorektalni karcinom, novi biomarkeri i uloga imunohistokemije

  04.01.2015.

Kolorektalni karcinom najčešći je maligni tumor u zemljama Europe te jedan od vodećih uzroka smrti od raka. Kombinirana terapija s lijekovima koji djeluju ciljano (tzv. pametni lijekovi) te sve više novih saznanja i novootkrivenih biomarkera koje tumor eksprimira značajno je povećala mogućnost selektivne terapije.

Kolorektalni karcinom, novi biomarkeri i uloga imunohistokemije

Biomarkeri koji se trenutno sve više koriste kao prognostički i prediktivni, kao i oni koji su važni za izbor terapije opisani su u pregledu objavljenom u časopisu RAD HAZU-a. Među spomenute se najčešće ubraja mikrosatelitska nestabilnost zbog pogreške u popravku gena, RAS-obitelj onkogena, BRAF, TP53, Ki-67, Onkotip DX, fosfatidilinozitol-3 kinaza (PI3K)/AKT, 18q LOH i CpG metilacijski fenotip. Trenutno je u široj upotrebi svega nekoliko markera te se rutinski spominju u patološkom izvještaju.

Buduće studije bi centar istraživanja trebale usmjeriti prema kombinacijama različitih markera, uspostavi standardiziranih protokola te jednostavnih i dostupnih analiza za otkrivanje ekspresije molekularnih markera.

Monika Ulamec, Božo Krušlin 

VEZANI SADRŽAJ > <