x
x

Smjernice za racionalnije propisivanje IPP-a

  Klara Čičić, dr. med.

  27.09.2017.

Nove smjernice za racionalno propisivanje inhibitora protonske pumpe (IPP) temeljene na dokazima objavljene su u časopisu Canadian Famiy Physician. Smjernice su usklađene s važećim kliničkim preprukama, a pomažu liječnicima obiteljske medicine pri ukidanju ili smanjenju doze (engl. deprescribing) IPP-a nakon dostatnog trajanja terapije ili nakon neprimjereno dugog uzimanja lijeka.

Smjernice za racionalnije propisivanje IPP-a

Važeće kliničke smjernice za liječenje gastroezofagealnog refluksa i ulkusne bolesti preporučuju kratkotrajnu terapiju IPP-om nakon čega se preporuča ili ukidanje ili liječenje najnižom mogućom učinkovitom dozom. No, te smjernice ne bave se preciznim načinom ukidanja lijeka ili smanjenja doze.

 

Kanadske smjernice stoga sadrže preporuke o tome kada i kako smanjiti dozu IPP ili ukinuti lijek u odraslih koji su imali dispeptične tegobe te uzimaju IPP minimalno 4 tjedna uz popratno smanjenje simptoma.

Nakon navedenog razdoblja, liječnici bi naime trebali ili smanjiti dnevnu dozu ili ukinuti lijek i prebaciti pacijenta na upotrebu lijeka „na zahtjev“.

Prekomjerno propisivanje IPP predmet je zabrinutosti radi sve većeg broja dokaza o potencijalnim nuspojavama dugotrajnog uzimanja lijeka – bubrežnoj bolesti, infekciji s Clostridium difficile i lomovima kuka. Istraživanja pokazuju da je 40 do 65% hospitaliziranih pacijenata kronično na terapiji IPP-om, bez adekvatne indikacije za tako dugo uzimanje.   

VEZANI SADRŽAJ > <