x
x

Genetska varijabilnost gena za leptin i idiopatski rekurentni spontani pobačaj

  09.02.2017.

Genetska varijacija u genima za leptin i receptora za leptin rizični je čimbenik za idiopatski rekurentni spontani pobačaj, objavljeno je u CMJ-u.

Genetska varijabilnost gena za leptin i idiopatski rekurentni spontani pobačaj

Cilj Odrediti jesu li polimorfizmi majčinih gena za leptin (LEP) i receptora za leptin (LEPR) povezani s idiopatskim rekurentnim spontanim pobačajem.

Postupci Ovo ispitivanje parova provedeno od 2010. do 2012. godine na Klinici za ginekologiju i opstetriciju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Kliničkom institutu za medicinsku genetiku u Ljubljani uključilo je 178 žena s tri ili više idiopatskih rekurentnih spontanih pobačaja prije 22. tjedna trudnoće i 145 žena u reproduktivnom razdoblju s najmanje dvoje živorođene djece i bez prethodnih patoloških trudnoća. Polimorfizme majčinih gena LEP (rs7799039, rs2122627, rs11761556, rs10244329) i LEPR (rs1137101, rs7516341, rs1186403, rs12062820) odredili smo alel-specifičnom lančanom reakcijom polimerazom u stvarnom vremenu. Također smo odredili raspodjelu genotipova, učestalost alela i učestalost haplotipova na LEP i LEPR genetskim lokusima.

Rezultati Primijetili smo češći genotip za rs7516341 (nominalni P=0,034, omjer izgleda [prema engl., odds ratio OR] 0,61, 95% raspon pouzdanosti [prema engl., confidence interval CI] 0,38-0,97) i rs1137101 (nominalni P=0,048, OR 1,66, 95% CI 1,00-2,80) na LEPR genu kod pacijentica nego kod kontrolnih ispitanica, ali ovi rezultati nisu ostali značajni nakon korekcije za mnogostruko testiranje prema Bonferroniju (podešena P vrijednost postavljena je na 0,05). Nije postojala razlika u distribuciji učestalosti genotipova na LEP genu između pacijentica i kontrolnih ispitanica. Kod pacijentica, GTCC haplotip na lokusu LEPR gena bio je značajno rjeđi nego kod kontrolnih ispitanica (P=0,00865, OR 0.45), za razliku od ACTC haplotipa (P=0,0087, OR 1,98).

Zaključak Pokazali smo da je genetska varijabilnost gena za LEPR povezana s idiopatskim rekurentnim spontanim pobačajem, no takav rezultat potrebno je potvrditi na većem broju pacijentica i utvrditi uključene patogene mehanizme.

Andrijana Müller, Jasenka Wagner, Alenka Hodžić, Aleš Maver, Ivana Škrlec, Marija Heffer, Lada Zibar, Borut Peterlin

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: