x
x

Otkrivanje novih auto-antigena kod pacijentica s višestrukim spontanim pobačajem

  17.09.2014.

Istraživači iz Ukrajine su razvili strategiju za identifikaciju auto-antigena u korionskom tkivu žena s višestrukim pobačajem, koja bi mogla imati dijagnostičku i prognostičku vrijednost, objavljeno je u CMJ-u. Radi se o opisu pristupa i preliminarnim rezultatima.

Otkrivanje novih auto-antigena kod pacijentica s višestrukim spontanim pobačajem

Cilj Razviti i testirati protokol za izoliranje potencijalnih auto-antigena iz korionskog tkiva koji mogu biti povezani s višestrukim pobačajima.  

Postupci Strategija je uključila: 1) izoliranje IgGs iz korionskog tkiva kromatografijom proteina G; 2) konstrukciju afinitetnih stupaca koristeći korionska antitijela za izolaciju auto-antigena; 3) obogaćivanje auto-antigena afinitetnom kromatografijom iz detergentom ekstrahirane otopine korionskih bjelančevina; 4) razdvajanje elektroforezom dodecil sulfatom i identifikacija matricom potpomognutom laserskom desorpcijom/ionizacijom -masenom spektrometrijom vremena proleta (eng, matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry).

Rezultati Pronašli smo 5 potencijalnih auto-antigena: neutralna alfa-glukozidaza AB, endoplazmin, ATPaza prijelaznog endoplazmatskog retikuluma, možebitni (eng, putative) protein nalik na endoplazmin, i citoplazmatski aktin 2.

Zaključak Razvili smo strategiju za identifikaciju auto-antigena u korionskom tkivu žena s višestrukim pobačajem, koja može imati dijagnostičku i prognostičku vrijednost.