x
x

Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2019. godini

  07.09.2020.

U izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazani isu analizirani podaci o pobačajima u Republici Hrvatskoj. Izvor podataka su isključivo bolnice, jer se, prema propisima, svim ženama s pobačajem zdravstvena zaštita pruža u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2019. godini

Tijekom 2019. godine je evidentirano ukupno 7.687 pobačaja: 5.512 je prijavljeno putem obvezne prijave pobačaja, a još 2.175, koji nisu prijavljeni na propisanom obrascu, pribrojeno je iz baze hospitalizacija za 2019. godinu.

Tijekom 2018. godine bio je prijavljen 6.251 pobačaj i pribrojeno 813 iz baze hospitalizacija, a ukupno je iz oba izvora bilo evidentirano 7.064 pobačaja.

Prema pojedinačnim šiframa MKB-10 najveći udio u ukupnim pobačajima čini kategorija „Ostali abnormalni produkti začeća“ (MKB-10: O02): 2.937, odnosno 38,2%. Potom po učestalosti slijede legalno inducirani prekidi trudnoće (MKB-10: O04): 2.703 (35,2%).

Kategorija spontanih pobačaja (MKB-10: O03) bilježi 1.412, odnosno 18,4% ukupnog broja pobačaja.

Izvanmaternična trudnoća (MKB-10: O00) je evidentirana u 486 slučajeva odnosno 6,3% prijavljenih pobačaja, a hidatidozna mola, ostali i nespecificirani pobačaji i dalje se prijavljuju sporadično, ukupno u 149 slučajeva ili 2,0 %.

Približno 85% pobačaja prijavljenih u 2019. godini u Bazi pobačaja bilo je tijekom prvih 10 navršenih tjedana trudnoće, a u 2,2% prijava taj podatak nije bio unesen. Među ženama kod kojih je prijavljen pobačaj u 2019. godini, gotovo 40% (38,3%) nije imalo živorođene djece. 

U 2019. godini nije zabilježen niti jedan slučaj smrti od posljedica pobačaja. Zbog komplikacija uzrokovanih pobačajem prijavljene su 193 hospitalizacije s učestalošću od 25,1/1.000 prijavljenih pobačaja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: