x
x

Interakcije hrane i lijekova

  01.11.2016.

Poznato je da do interakcije lijekova može doći kada se dva ili više lijekova primijene zajedno. Međutim, manje je poznato da isto vrijedi za hranu i dodatke prehrani, ako se uzimaju istovremeno s lijekom.

Interakcije hrane i lijekova

Interakcije hrane i lijekova mogu spriječiti da lijek djeluje kako bi trebao, mogu uzrokovati nuspojave koje pogoršavaju, ali i poboljšavaju stanje bolesnika te mogu izazvati nove nuspojave.

Pretraživanjem elektronske baze PubMed, nađeno je 40 članaka koji su uključeni u pregled.

Najčešća hrana i dodaci prehrani koji stupaju u interakcije su:

 • grejp (cijelo voće i sok),
 • sok naranče,
 • zeleno lisnato povrće,
 • namjernice koje sadrže ksantine (npr. kava, čaj),
 • hrana koja sadrži tiramin (npr. čokolada, zreli sirevi, crno vino, pivo),
 • mlijeko i
 • gospina trava (Hypericum perforatum).

Od lijekova, u interakcije s hranom najčešće stupaju: ž

 • varfarin,
 • statini,
 • blokatori kalcijevih kanala,
 • antibiotici i
 • MAO inhibitori.

Kod takvih interakcija može doći do promijene bioraspoloživosti, a hrana može utjecati i na CYP enzime koji sudjeluju u metabolizmu lijekova. Najčešće se radi od CYP3A4 enzimu.

U svakodnevnom životu pacijenta može doći do utjecaja prehrambenih navika na propisanu terapiju, no ipak ne postoji potreba za izradom smjernica o interakcijama hrane i lijekova.

M. Bago, J. Čulig, Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health, Zagreb,

Croatia