x
x

Znanje dostupno svima – smjernice europskoga kardiološkog društva

  izv. prof. dr. sc. Alen Ružić, dr.med.

  10.12.2016.

Europsko kardiološko društvo (European Society of Cardiology – ESC) stručna je i znanstvena organizacija posvećena trajnom unprjeđenju kardiovaskularne prakse zasnovane na dokazima. ESC okuplja nacionalna kardiološka društva i s iznimnom uspješnošću potiče sve ključne elemente u razvoju suvremene kardiologije. Posvećenost znanju jedno je od ključnih opredjeljenja ESC-a pa se na mrežnim stranicama društva mogu potpuno besplatno preuzeti integralni tekstovi svih smjernica te drugi korisni edukativni materijali.

Znanje dostupno svima – smjernice europskoga kardiološkog društva

Smjernice se mogu preuzeti na adresi:

www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines

 

Kronološki pregled objavljenih ESC-ovih smjernica*:

2016.

Onkološko liječenje i kardiovaskularna toksičnost

Cancer treatments & cardiovascular toxicity (Position Paper)

Fibrilacija atrija

Atrial Fibrillation (Management of)

Dislipidemije

Dyslipidemias (Management of)

Kardiovaskularna prevencija u kliničkoj praksi

CVD Prevention in Clinical Practice (European Guidelines on)

Akutno i kronično srčano zatajivanje

Acute and Chronic Heart Failure

2015.

Infektivni endokarditis

Infective Endocarditis 2015 (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of)   

Ventrikularne aritmije i prevencija iznenadne srčane smrti

Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death 2015 

Bolesti perikarda

Pericardial Diseases (Guidelines on the Diagnosis and Management of)       

Akutni koronarni sindrom u bolesnika bez perzistentne elevacije ST-segmenta

Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)    

Plućna hipertenzija

Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)

2014.

Hipertrofijska kardiomiopatija

Hypertrophic Cardiomyopathy

Bolesti aorte

Aortic Diseases

Revaskularizacija miokarda

ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularisation 

Akutna plućna embolija

Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)     

Smjernice za nekardijalnu kirurgiju – kardiovaskularna procjena i liječenje

ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

2013.

Dijabetes, predijabetes i kardiovaskularne bolesti

Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASD    

Stabilna koronarna bolest

Stable Coronary Artery Disease (Management of)  

Srčana elektrostimulacija i srčana resinkronizacijska terapija

Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy

Arterijska hipertenzija

Arterial Hypertension (Management of)

2012.

Valvularne bolesti srca

Valvular Heart Disease (Management of) 

Treća univerzalna definicija infarkta miokarda

Third Universal Definition of Myocardial Infarction         

Akutni infarkt miokarda s elevacijom ST-segmenta

Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation

2011.

Kardiovaskularne bolesti tijekom trudnoće

Cardiovascular Diseases during Pregnancy (Management of)   

Periferna arterijska bolest

Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and Treatment of)

2010.

Kongenitalne srčane bolesti u odrasloj dobi

Grown-Up Congenital Heart Disease

Uređaji u liječenju zatajivanja srca

Device Therapy in Heart Failure (Focused Update)

2009

Sinkopa

Syncope (Guidelines on Diagnosis and Management of)

2007.

Uloga endomiokardijalne biopsije u liječenju kardiovaskularnih bolesti

The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease

2004.

Beta-blokatori

B-Adrenergic Receptor Blockers (Expert Consensus Document on)     

ACE-inhibitori u kardiovaskularnim bolestima

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors in Cardiovascular Disease (Expert Consensus Document on)        

Antiagregacijski lijekovi

Antiplatelet Agents (Expert Consensus Document on the Use of)

2003.

Supraventrikularne aritmije

Supraventricular Arrhythmias (ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients with)      

Procjena desetogodišnjeg rizika od fatalne kardiovaskularne bolesti u Europi: SCORE-projekt

Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project        

Medicinske smjernice za praksu: odvajanje znanosti od ekonomije

Medical Practice Guidelines: Separating science from economics

2002.

Neonatalni elektrokardiogram

Neonatal Electrocardiogram (Guidelines for the interpretation of the)

Bol u prsima

Chest Pain (Management of)

*smjernice koje su zamijenjene novim varijantama nisu prikazane u popisu

ESC-ove smjernice u pripremi

2017.

Akutni infarkt miokarda s elevacijom ST-spojnice

AMI–STEMI         

Dvojna antiagregacijska terapija

Focused Update on Dual Anti-platelet Therapy

Periferna arterijska bolest

Peripheral Artery Disease

Valvularna bolest srca

Valvular Heart Disease

2018.

Sinkopa

Syncope

Četvrta univerzalna definicija infarkta miokarda i miokardijalne ozljede

Fourth Universal Definition of MI and Myocardial Injury

Revaskularizacija miokarda

Myocardial Revascularization    

Kardiovaskularne bolesti tijekom trudnoće

CVD During Pregnancy