x
x

Nova generacija CT uređaja za oslikavanje koronarne bolesti srca

  27.05.2021.

Nova generacija CT uređaja za oslikavanje koronarne bolesti srca – implikacije za buduće pružanje usluga, članak objavljen u člasopisu Cardiologia Croatica.

Nova generacija CT uređaja za oslikavanje koronarne bolesti srca

Europsko kardiološko društvo (ESC) izdalo je 2019. godine Smjernice za dijagnostiku i liječenje kroničnoga koronarnog sindroma, koje uključuju nove preporuke za MSCT koronarografiju. Nove ESC smjernice promaknule su MSCT koronarografiju u pretragu klase I., što podrazumijeva da je MSCT koronarografija ili neinvazivno funkcionalno oslikavanje preporučena pretraga za ishemiju miokarda i prvi test kojim se dijagnosticira koronarna bolest srca (CAD) u simptomatskih bolesnika u kojih se opstruktivna CAD ne može isključiti na temelju kliničke procjene. Bolesnike zahtjevne za snimanje, kao što su primjerice oni s opsežnim koronarnim kalcifikacijama (>400 Agatstonovih jedinica), povišenom (>65/min) ili nepravilnom frekvencijom srca, pretili i oni koji ne mogu zadržati dah, već je prije prepoznao Nacionalni institut za izvrsnost zdravlja i skrbi (NICE) na starijim generacijama uređaja. U takvih pacijenata NICE, za razliku od ESC smjernica preporučuje uporabu uređaja nove generacije ili čak neke specifične modele. Usprkos razlikama u preporukama NICE-a i ESC-a iskusan klinički tim sastavljen od inženjera radiologije, radiologa i kardiologa i u bolesnika zahtjevnih za snimanje na CT uređajima nove generacije može dobiti dobru kvalitetu slike. Kada se uzme u obzir opterećenje čimbenicima kardiovaskularnog rizika i Smjernice ESC-a iz 2019. godine, možemo očekivati porast upućivanja bolesnika na MSCT koronarografiju na nacionalnoj razini, što je slučaj i u drugim zemljama sa sličnim kardiovaskularnim opterećenjem usprkos opaženim varijacijama u kliničkoj praksi. Brojne javne bolnice kupile su uređaje koji ispunjavaju tehničke smjernice Društva za kardiovaskularnu kompjutoriziranu tomografiju (SCCT), međutim, oni nisu namijenjeni za kardiovaskularno oslikavanje niti preporučeni za bolesnike zahtjevne za snimanje. Za takve bolesnike CT uređaji moraju sadržavati tehnologiju s dvjema rendgenskim cijevima s dvama snažnim strujnim generatorima koji osiguravaju dobru temporalnu rezoluciju i dugačak niz detektora u z-smjeru kako bi se osigurale visoka prostorna razlučivost i volumska pokrivenost. Za dobru kvalitetu slika potrebno je pripremiti bolesnika i prilagoditi protokol snimanja prema njegovim obilježjima. Samo na takav način, u skladu s nedavnim kliničkim smjernicama, bolesnici mogu imati dobrobit od ove radiološke pretrage visoke tehnološke razine.

Petar Medaković, Zrinka Biloglav