x
x

Statini učinkovitiji kod osoba starijih od 75 godina?

  19.08.2023.

Osobe u dobi od 75 godina i starije koje uzimaju statine niskog i umjerenog intenziteta imaju nešto veće smanjenje LDL kolesterola u odnosu na osobe mlađe od 50 godina, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine.

Statini učinkovitiji kod osoba starijih od 75 godina?

Statini su se u ovom istraživanju pokazali nešto učinkovitiji u snižavanju LDL kolesterola kod starijih u odnosu na mlađe osobe. Međutim, nije poznato jesu li ove male razlike u LDL-kolesterolu klinički značajne. Rezultati ove studije mogli bi potaknuti kliničare na uvođenje nižih doza statina kod nekih starijih bolesnika. Na primjer, kod starijih bolesnika koji uzimaju statine u primarnoj prevenciji jer su tu i manji apsolutni rizici za kardiovaskularne događaje, a osobito kod polipragmazije kad očekujemo veći broj interakcija između propisanih lijekova.

Podaci sugeriraju da bi statini potencijalno mogli koristiti mnogim starijim  osobama, koje su i inače manje uključuju u klinička istraživanja.

Kako bi bolje uočili odnos između dobi bolesnika i kliničkog odgovora uzimanja statina na snižavanje LDL-kolesterola, istraživači iz Danske su proučili više od 84 000 odraslih osoba iz nacionalne baze podataka (≈10 000 (13%) imalo je 75 ili više godina), a koje su počele uzimati simvastatin ili atorvastatin u razdoblju između 2008. i 2018. godine.

Veličina smanjenja LDL-kolesterola za vrijeme liječenja statinima niskog ili umjerenog intenziteta bila je veća kod bolesnika u dobi od 75 godina i starijih u odnosu na one od 50 godina ili mlađe. Razlika u smanjenju LDL-kolesterola između dvije dobne skupine bila je 2,6 postotnih bodova, što je ekvivalentno apsolutnoj srednjoj razlici od ≈4 mg/dL. Dobne razlike u odgovoru na statine bile su slične među podskupinama primarne i sekundarne prevencije, ali te su razlike bile manje ako su bolesnici koristili statine visokog intenziteta i ako su imali normalnu funkciju bubrega.