x
x

Smanjenje LDL-a u prevenciju velikih vaskularnih događaja među starijim osobama

  11.10.2023.

Bolesnici stariji od 70 godina imaju 23% niži rizik od prvih većih vaskularnih događaja sa snižavanjem svakog mmol/L LDL kolesterola, što je slično učinku uočenom među pacijentima mlađim od 70 godina u primarnoj prevenciji velikih vaskularnih događaja, pokazuje novo istraživanje objavljeno u Journal of the American College of Cardiology.

Smanjenje LDL-a u prevenciju velikih vaskularnih događaja među starijim osobama

U ovoj studiji autori su nastojali usporediti kliničku učinkovitost snižavanja LDL kolesterola pomoću terapije za snižavanje lipida za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti među starijim pacijentima od 70 godina i pojedincima mlađim od 70 godina. 

Koristeći različite umrežene danske registre, istraživači su analizirali 65 190 sudionika u dobi od 50 godina i starijih (49 155 u dobi 50-69 i 16 035 u dobi od 70+) bez povijesti aterosklerotske kardiovaskularne bolesti (ASCVB) koji su započeli novi tretman za snižavanje lipida, imali izmjerenu početnu vrijednost LDL kolesterola i naknadno mjerenje unutar godinu dana.

Primarni ishod bila je hospitalizacija zbog velikog vaskularnog događaja, definiranog kao kombinacija akutnog koronarnog sindroma, nehemoragičnog moždanog udara i koronarne revaskularizacije. Sekundarni ishodi uključivali su pojedinačne kardiovaskularne komponente primarnog ishoda i sveukupnu smrtnost.

Tijekom srednjeg praćenja od 2,5 godine, 626 starijih (70 godina i više) i 1123 mlađih (50-69 godina) sudionika imalo je veliki vaskularni događaj, s grubim stopama incidencije od 13,4 odnosno 7,1 na 1000 osoba godišnje.

I za 16 035 starijih i za 49 155 mlađih osoba, medijan smanjenja LDL kolesterola bio je 1,7 mmol/L. Svako smanjenje LDL kolesterola od 1 mmol/L kod starijih osoba bilo je povezano s 23% nižim rizikom od velikih vaskularnih događaja (HR: 0,77; 95% CI: 0,71-0,83), jednako kao kod mlađih pojedinaca (HR: 0,76; 95% CI: 0,71-0,80; P vrijednost za razliku = 0,79). Slični rezultati uočeni su u svim sekundarnim analizama.

Rezultati svih kardiovaskularnih sekundarnih analiza poduprli su glavne nalaze i nije bilo značajne razlike između starijih i mlađih sudionika u svim analizama podskupina, uključujući graničnu dob od 75 godina. Nije bilo povezanosti sa smrtnošću od svih uzroka ni za starije (HR, 1,03; 95% CI, 0,98 - 1,09) ni za mlađe (HR, 1,00; 95% CI, 0,95 - 1,06) skupine.

Ovi rezultati, temeljeni na značajnoj veličini uzorka, mogu doprinijeti budućim preporukama za smjernice, a studija doprinosi i vrijednim uvidima u vezi s učincima terapije za snižavanje LDL-a, osobito s obzirom na rastuću populaciju koja stari suočava s eskalirajućim teretom ASCVB-a.