x
x

Povezanost upalnih biljega, antidepresiva i depresije

  01.03.2013.

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati ulogu upalnih faktora u mehanizmu nastanka depresije. Analizirane su koncentracije upalnih čimbenika između skupina zdravih ispitanika i ispitanika oboljelih od depresije pri dolasku i mjesec dana od početka liječenja antidepresivima u potonjoj skupini.

Povezanost upalnih biljega, antidepresiva i depresije

Temeljem razlika u koncentracijama navedenih čimbenika željelo se potvrditi njihovu ulogu u nastanku depresije i objasniti mehanizam nastanka depresije. Time bi se uz proširivanje spoznaje o uzroku nastanka depresije mogle primijeniti i nove metode liječenja i dijagnostike depresije.

Ovim radom pokazano je postojanje statistički značajne razlike u koncentracijama upalnih faktora (CRP, IL -6 i TNF -α) između zdravih ispitanika i onih oboljelih od depresije. Navedene koncentracije su bile više kod depresivnih ispitanika.

Nadalje, nakon terapije antidepresivima zabilježena je statistički značajna razlika u koncentraciji CRP u odnosu na početak liječenja, tj. CRP je bio niži nakon terapije antidepresivima.

Dobiveni rezultati govore u prilog učinkovitosti terapijskog djelovanja antidepresiva u liječenju depresije kroz snižavanje koncentracije ovoga upalnog čimbenika.

Danijel Crnković, Danijel Buljan, Dalibor Karlović i Marija Krmek

VEZANI SADRŽAJ > <