x
x

Bol u kuku i radiološki nalaz osteoartritisa često nisu u korelaciji

  Klara Čičić, dr. med.

  07.01.2016.

Znakovi osteoartritisa kuka često nisu praćeni bolovima u kukovima i bol u kuku isto tako vrlo često nije praćena radiološkim znakovima osteoartritisa. Studija pokazuje da se osteoartritis kuka može previdjeti oslanjamo li se samo na radiološku snimku kuka.

Bol u kuku i radiološki nalaz osteoartritisa često nisu u korelaciji
Autori preporučaju da liječnici obrate pažnju na pacijente s tipičnom anteriornom boli u kuku i liječe osteoartritis unatoč negativnom radiološkom nalazu.

Znanstvenici su promatrali korelaciju između radiološkog nalaza osteoartritisa kuka i boli u kuku, točnije anteriorno i u preponi. Analizirane su dvije studije. U prvoj studiji, samo 15,6% ljudi koji su se žalili na čestu bol u kuku imalo je vidljive znakove osteoartritisa na RTG-u, a tek 20,7% snimki kuka sa znakovima osteoartritisa pratila je klinička slika bolnog kuka. Osjetljivost RTG-a kuka za osteoartritis kod boli u preponi bila je 36,7%, a specifičnost 90,5%.

U drugoj je studiji tek 9,1% ljudi s učestalom boli u kuku imalo radiološke znakove osteoartritisa na snimkama kuka, a 23,8% kukova s radiološkim znakovima osteoartritisa bilo je i bolno. Osjetljivost je bila 16,5%, a specifičnost 94%.

Osteoartritis kuka vrlo je značajan uzročnik morbiditeta, uzrokuje bol, poremećen hod i velike zdravstvene troškove. Autori preporučaju da liječnici obrate pažnju na pacijente s tipičnom anteriornom boli u kuku i liječe osteoartritis unatoč negativnom radiološkom nalazu. 

VEZANI SADRŽAJ > <