x
x

Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske

  04.02.2016.

U Hrvatskoj se tijekom 2014. i 2015. godine provodilo istraživanje Europskog statističkog ureda (Eurostat-a), Europska zdravstvena anketa – drugi val (EHIS 2), u koje su bila uključena i pitanja iz modula Tobacco Questions for Surveys kako bi se dodatno istražila uporaba duhanskih proizvoda. Istraživanje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravlja, a uz pomoć Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – Regional Office for Europe) i Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske

Zaključci istraživanja

1. Prema rezultatima TQS u Hrvatskoj, puši 31,1% stanovništva (27,5%  svakodnevno, a 3,6% povremeno).

2. Kod muškaraca je 35,3%, a kod žena 27,1% pušača.

3. Udio pušača je najveći u dobi 25-44 godine (38,9%), a najmanji u dobi od 65 i više godina (11,5%).

4. Prema stupnju edukacije udio pušača je najveći kod ispitanika sa završenom srednjom školom ili kraćim stručnim osposobljavanjem nakon osnovne škole (36,4%).

5. Od nepušača, 21,1% su bivši pušači.

6. Kod muškaraca nepušača, 29,8% je bivših pušača, dok je kod žena nepušačica, 13,7% bivših pušačica.

7. Prosječan broj tvornički proizvedenih cigareta popušenih dnevno kod svakodnevnih pušača iznosi 15,9.

8. Kod muškaraca prosječan broj tvornički proizvedenih cigareta popušenih dnevno kod svakodnevnih pušača iznosi 18,9, a kod žena 12,6.

9. Prema dobi najmanji broj tvornički proizvedenih cigareta dnevno popuše svakodnevni pušači u dobi 15-24 godine (11,2), a najviše oni u dobi 45-64 godine (17,7).

10. Najveći udio svakodnevnih pušača popuši dnevno 15-24 cigarete (46,0%).

11. Svega 0,6% ispitanika konzumira bezdimni duhan.

12. Od nepušača, 21,0% je izloženo duhanskom dimu u svom domu.

13. Prema dobi, najizloženiji duhanskom dimu u svom domu su nepušači u dobnoj skupini 15-24 godine (32,9%).

14. Prema stupnju edukacije, nepušači sa završenom barem višom školom ili stupnjem edukacije većim od toga najmanje su izloženi duhanskom dimu u svom domu (13,8%) .

15. Od nepušača koji rade barem dio radnog vremena u zatvorenom prostoru, 11,7% je izloženo duhanskom dimu na poslu, više muškarci (15,0%), nego žene (8,3%).

16. Prema stupnju edukacije, nepušači sa završenom barem višom školom ili stupnjem edukacije većim od toga najmanje su izloženi duhanskom dimu na poslu (7,7%).

17. Od pušača koji su tijekom proteklih 12 mjeseci posjetili liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika, 47,0% dobilo je savjet o prestanku pušenja, najviše onih u dobnim skupinama 45-64 i 65 i više godina.

18. Od pušača, 94,4% je zamijetilo zdravstvena upozorenja na kutijama cigareta, a o prestanku pušenja zbog tih upozorenja razmišljalo je njih 26,9%.

19. Promociju cigareta u trgovinama koje prodaju cigarete zamijetilo je u proteklih 30 dana 5,7% ispitanika.

20. Prosječan iznos potrošen na 20 tvornički proizvedenih cigareta izračunat prema metodologiji propisanoj od strane Svjetske zdravstvene organizacije, iznosio je 21,49 kn.

Cijela brošura dostupna je na stranicama HZJZ-a: Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske (pdf)

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr