x
x

Povezanost uporabe antihipertenziva i rizika od prijeloma kuka i zdjelice

  Klara Čičić, dr. med.

  26.11.2016.

Rezultati studije ukazuju na zaštitno djelovanje duretika klortalidona jer smanjuje rizik prijeloma kuka i zdjelice.

Povezanost uporabe antihipertenziva i rizika od prijeloma kuka i zdjelice

Studija objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine pokazala je da je upotreba tiazidima sličnog diuretika klortalidona povezana s 21% manjim rizikom od prijeloma kuka i zdjelice u usporedbi s lizinoprilom i amlodipinom. Ovi rezultati ukazuju na kratkoročnu i dugoročnu zaštitu od prijeloma tiazidskim diureticima te se stoga preporučuju pri liječenju hipertenzije starijih.

Dosadašnje opservacijske studije već su ukazale na mogući smanjeni rizik prijeloma prilikom terapije tiazidskim diureticima, no kliničkih randomiziranih studija bilo je malo. Ova velika randomizirana studija početno je uključivala 22.180 sudionika srednje dobi 70,4 godina, a tijekom 5 godina praćenja zabiježeno je 338 prijeloma. Sudionici su randomizirani u skupine liječene klortalidonom, amlodipinom i lizinorprilom te se pratio broj hospitalizacija radi prijeloma kuka ili zdjelice.

Arterijska hipertenzija i osteoporotični prijelomi stanja su čija incidencija raste s dobi, naročito nakon 65. godine. Dosadašnja istraživanja pokazala su da osobe s hipertenzijom imaju više takvih prijeloma od osoba bez hipertenzije. Ovi rezultati ukazuju na zaštitno djelovanje duretika klortalidona jer smanjuje rizik prijeloma kuka i zdjelice u usporedbi s ostalim antihipertenzivima.