x
x

Smještaj studenata u studentske domove prema težini zdravstvenih teškoća

  17.07.2017.

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Smještaj studenata u studentske domove prema težini zdravstvenih teškoća

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 25.8.2017. godine. Cilj je utvrditi kontraindikacije za smještaj u jednokrevetnu sobu i te napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Tko može podnijeti molbu:

 • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom);

 • studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti.

Potrebni dokumenti:

 • preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan);

 • postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji;

 • stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu;

 • objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Postupak:

 • preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti);

 • objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole (za brucoše)

 • uvid u medicinsku dokumentaciju;

 • dodatne konzultacije ili zahtjevi za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom prema potrebi;

 • ispunjavanje „Obrasca školskog liječnika“ i dostava uz medicinsku dokumentaciju Povjerenstvu.

Stručno Povjerenstvo:

 • uvid u „Obrazac školskog liječnika“;

 • uvid u medicinsku dokumentaciju;

 • utvrđivanje studenata s kontraindikacijama;

 • utvrđivanje liste studenata sa zdravstvenim teškoćama, bez kontraindikacija.

Izlazni dokumenti:

 • obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnu sobu (izdaje nadležni liječnik);

 • lista studenata prema težini zdravstvene teškoće (poredani abecednim slijedom radi zaštite podataka);

 • liječnička potvrda da student ima pravo na smještaj u jednokrevetnoj sobi koju izdaje Povjerenstvo (potvrda se naplaćuje 100 kuna).

Pravo na žalbu:

Ako je student nezadovoljan rješenjem Povjerenstva, žalbu razmatra Stručni kolegij Službe čije mišljenje je konačno.

Stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti sa rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da se boravkom u samostalnom smještaju ne dovode u rizik za  vlastito zdravlje.

Bolesti i stanja za koje nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života su epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i  ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti. 

www.stampar.hr