x
x

HZZO: zdravstveno osiguranje za osobe starije od 18 godina

  03.09.2017.

HZZO-u su dostupni podaci iz Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) eMatice te će se stoga i za akademsku godinu 2017./2018. izvršiti automatska prijava redovitih studenata (hrvatskih državljana s prebivalištem, odnosno boravištem u RH) na obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje.

HZZO: zdravstveno osiguranje za osobe starije od 18 godina

Automatska prijava moći će se provesti isključivo za one redovite studente koji imaju regulirana studentska prava u ISSP-u za akademsku godinu 2017./2018. i imaju matične podatke koji odgovaraju podacima evidentiranima u registrima HZZO-a te u OIB sustavu.

Svi ostali redoviti studenti, za koje automatska prijava neće biti moguća zbog nepodudarnosti matičnih podataka koji se vode u registrima HZZO-a te u OIB sustavu, kao i redoviti studenti koji su strani državljani s odobrenim stalnim boravkom u RH, morat će se radi reguliranja obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja obratiti najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a uz predočenje dokaza o prebivalištu, boravištu, odnosno odobrenom stalnom boravku u RH (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica) te dokaza o redovitom školovanju.

Sve osobe koje će navršiti 18 godina života, a nemaju status redovnog učenika, molimo da se jave u najbliži regionalni ured, odnosno područnu službu HZZO-a radi reguliranja status u obveznom zdravstvenom osiguranju u zakonom propisanom roku od 30 dana od navršavanja 18 godina.

Osobe koje su redovno završile srednjoškolsko obrazovanje, a stariji su od 18. godina mogle su zadržati status u obveznom zdravstvenom osiguranju kao redoviti učenici do isteka školske godine, dakle do 31. kolovoza.

S tim datumom im prestaje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ako ne nastavljaju dalje redovito školovanje, odnosno ne steknu status redovitog studenta po kom osnovu mogu i nadalje ostvarivati status u obveznom zdravstvenom osiguranju te po tom osnovu i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Osobe koje ne nastavljaju daljnje redovito školovanje i kojima je status prestao 31. kolovoza zadržavaju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja još najviše 30 dana, odnosno do 30. rujna (ne i status) te u tom roku još mogu koristiti zdravstvenu zaštitu na teret HZZO čak i ako nisu regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Međutim sve dok ne steknu status osigurane osobe ne mogu koristiti usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Stoga je preporuka da se što prije jave HZZO-u i reguliraju svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju kako bi i nakon 30. rujna mogli nesmetano ostvarivati prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Redovitim studentima koji imaju otvoren Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, HZZO šalje obavijest o reguliranom statusu u obveznom i dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Provjera statusa dostupna je na službenim stranicama HZZO-a www.hzzo.hr.