x
x

Ima li pobačaj utjecaja na mentalno zdravlje?

  22.09.2011.

Čini se da su mediji ignorirali značajnu studiju o učincima pobačaja koja se pojavila u najnovijem broju časopisa British Journal of Psychiatry. Nakon meta-analize 22 objavljene studije s podacima od 877 181 ispitanica, od kojih je 163 381 napravilo pobačaj, Priscilla K. Coleman s Državnog sveučilišta Bowling Green u Ohiju, je zaključila da je pobačaj povezan s problemima mentalnog zdravlja.

Ima li pobačaj utjecaja na mentalno zdravlje?

"Sveukupno gledano, [piše ona] rezultati pokazuju da žene koje su napravile pobačaj imaju za 81% veći rizik od psihičkih smetnji i incidenciju mentalnih zdravstvenih problema od gotovo 10% koja se može izravno pripisati pobačaju. Najjači učinci su zabilježeni kada se usporedi žene koje su imale pobačaj sa ženama koje su rodile i kada se mjere ishodi vezano uz zloporabu psihoaktivnih tvari i suicidalno ponašanje."

Pobačaj je vjerojatno najspornije pitanje u medicini - i bioetici - tako da je prilično iznenađujuće da su ti intrigantni zaključci objavljeni u cijenjenom časopisu (IF 5,78) u velikoj mjeri zanemareni, osim na nekoliko pro-life stranica.

Rezultati ovog preglednog članka stavljaju sumnju na prethodne članke koji su zastupali tezu da je mentalno zdravlje žena koje su imale pobačaj vezano uz njihove postojeće probleme, a ne uz sam pobačaj. Radna skupina Američkog psihološkog društva je 2009.g., na primjer, izvijestila da "nema uvjerljivih dokaza da jedan namjerni pobačaj neželjene trudnoće sam po sebi uzrokuje psihičke smetnje kod odraslih žena".

Međutim, dr. Coleman kaže da su novije meta-analize manjkave zbog tri razloga. Samo je nekoliko studija zapravo uključivalo neplanirane trudnoće koje su završile porodom kao kontrolnu skupinu. Mnoge novije studije to nisu uzele u obzir. I na kraju, preglednim člancima "manjka dovoljno metodološki temeljenih kriterija odabira". Ona ističe da je pregledni članak Američkog psihološkog društva zanemario "na desetke metodološki sofisticiranih međunarodnih studija".

Političke implikacije studije dr. Coleman su očite. 90% pobačaja u Velikoj Britaniji se obavlja "na pretpostavci da pobačaj zapravo smanjuje rizik po mentalno zdravlje koje je povezano s nastavkom trudnoće". Ako to nije točno, onda bi "kliničari trebali prenijeti trenutno stanje nesigurnosti u vezi s prednostima pobačaja".

Izvornik: Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009. BJP 2011;199:180-186; doi:10.1192/bjp.bp.110.077230.
Preveo: Ivan Ćelić, dr.med.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: