x
x

Znanje potrošača o sirutki i skuti

  21.06.2015.

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti opće znanje te ispitati kvalitativno i kvantitativno konzumaciju sirutke, skute i sličnih mliječnih proizvoda.

Znanje potrošača o sirutki i skuti

Uvod: Prije nekoliko godina sirutka i skuta smatrale su se nusproduktima mliječne industrije. Danas se više ne tretiraju kao otpadni produkt već kao prateći proizvod s velikom nutritivnom vrijednošću, no nažalost još uvijek su zanemareni dio prehrane djece i odraslih. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti opće znanje te ispitati kvalitativno i kvantitativno konzumaciju sirutke, skute i sličnih mliječnih proizvoda.

Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 44 studenta (5% muškaraca i 95%žena) i 36 doktora i profesora (39% muškaraca i 61% žena). Isključujući kriterij bio je dijagnoza nutritivne alergije na proteine kravljeg mlijeka i laktoza - intolerancija. Istraživanje je provela Klinika za dječje bolesti Zagreb u sklopu projekta ˝Uvođenje sirutke, albuminskog sira i sličnih mliječnih proizvoda u jelovnike i prehranu hospitalizirane djece u cilju proširenja palete dostupnih proizvoda˝. Ispitanici su anonimno ispunjavali tiskanu i elektronsku anketu u periodu od prosinca 2014. do veljače 2015. godine koja je sadržavala pitanja o znanju, preferenciji i različitim nuspojavama nakon konzumacije sirutke i skute te sličnih proizvoda.

Rezultati: Studenti, doktori i profesori imaju podjednako znanje o tome što su sirutka i skuta te su jednako upoznati s oba proizvoda. Ispitivanje nije pokazalo povezanost između učestalosti konzumacije sirutke i skute s obzirom na dob ispitanika, međutim gledajući unutar dobne skupine značajno više studenata (p=0,004) nikada ne konzumira sirutku (72%) u odnosu na skutu (34%). Isto tako istraživanje nije pokazalo povezanost između dobi i želje za većom konzumacijom skute i sirutke, no s obzirom na okus, studenti (p<0,0001), doktori i profesori (p=0,005) pokazaju značajno veći interes za konzumaciju skute (90% i 83%) u odnosu na sirutku (50% i 62%). Što se tiče preferencije okusa sirutke značajno više studenata (88%), doktora i profesora (73%) bi rađe konzumirali kiselu sirutku, dok im sam izgled sirutke ne bi utjecao na izbor proizvoda. Isto tako pokazalo se da doktori i profesori više (p=0,009) preferiraju okus sirutke od studenata, dok im je preferencija za skutom podjednaka. Ne postoji statistički značajna povezanost između konzumacije sirutke i skute i nuspojava vezanih za konzumaciju ovih proizvoda. Među prijavljenim nuspojavama najčešće se prijavila pojava nadustosti, bolova u trbuhu i polinova.

Zaključak: S obzirom da ne postoji statistički značajna povezanost između konzumacije sirutke i skute i nuspojava nema razloga da se ovi proizvodi ne uvedu u prehranu. Prema preferenciji i željom za konzumaciju proizvodi od skute lakše će se plasirati na tržište. Sirutka će se lakše prihvatiti ukoliko se aplicira na način dodavanja prirodnih aroma.

Tena Niseteo, Diana Vukman, Ilić Ana, Kučan Petra, Rajka Božanić, Ivana Rumbak, Irena Colić-Barić