x
x

Smanjenje učestalosti bolničkih infekcija uporabom klorheksidina

  Maja Grgec, dr. med.

  05.06.2013.

Svakodnevna uporaba klorheksidina može smanjiti učestalost bolničkih infekcija uzrokovanih rezistentnim mikroorganizmima, objavljeno je u časopisu The New England Journal of Medicine.

Smanjenje učestalosti bolničkih infekcija uporabom klorheksidina
Klorheksidin osim antiseptičkog posjeduje i ostatno baktericidno djelovanje što smanjuje broj patogenih mikroorganizama na koži pacijenata i ujedno samnjuje mogućnost razvoja infekcije. Klorheksidin glukonat također zadržava baktericidno djelovanje u prisutnosti krvi, različitih sekreta i organskih tvari.

Bolničke infekcije postaju sve veći terapijski problem zbog često prisutne otpornosti mikroorganizama na antibiotike. Svakodnevna primjena klorheksidin glukonata u ispiranju kože hospitaliziranih pacijenata mogla bi pridonijeti smanjenju bolničkih infekcija.

U bolničkim sredinama kao i ustanovama za zdravstvenu njegu bakterije otporne na antibiotsku terapiju kao što su MRSA (Meticilin rezistentni S. Aureus) i VRE (Vankomicin rezistentni Enterokok) postali su endemski sojevi. Bolničke infekcije uzrokovane tim mikroorganizmima postale su sve učestaliji i ozbiljniji problem te predstavljaju veliki izazov u liječenju.

Klorheksidin glukonat je antiseptička otopina s baktericidnim i fungicidnim djelovanjem, a koristi se za ispiranje tkiva i instrumenata. Za razliku od mnogih drugih antiseptika, pokazalo se kako klorheksidin posjeduje i ostatno baktericidno djelovanje što smanjuje broj patogenih mikroorganizama na koži pacijenata i ujedno samnjuje mogućnost razvoja infekcije. Klorheksidin glukonat također zadržava baktericidno djelovanje u prisutnosti krvi, različitih sekreta i organskih tvari.

Rezultati istraživanja objavljenog u The New England Journal of Medicine pokazali su kako svakodnevno ispiranje kože hospitaliziranih bolesnika klorheksidin glukonatom smanjuje učestalost bolničkih infekcija. Tijekom šestomjesečnog razdoblja korišten je ili klorheksidin glukonat u ispitivanoj ili neko drugo antiseptičko sredsto u kontrolnoj grupi. U grupi bolesnika tretiranih klorheksidin glukonatom, smanjen je broj infekcija uzrokovan MRSA-om i VRE-om za 23% u odnosu na kontrolnu skupinu. Također, zabilježena je i manja učestalost sepse uzrokovane bakterijama za 28 % te gljivama za 58%. Učestalost sepse uzrokovane primjenom centralnog venskog katetera bila je manja za čak 53%.

Tijekom provođenja studije nisu zamijećene ozbiljnije nuspojave uzrokovane uporabom klorheksidin glukonata kao ni pojava značajnije otpornosti MRSA-e i VRE-a na klorheksidin.