x
x

Veza između cijepljenja i autizma nije pronađena čak ni kod visokorizične djece

  Jacinta Vuković, dr. med.

  07.05.2015.

Iako istraživanja ne pokazuju vezu između cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MO-PA-RU) i autizma, uvjerenje da to cjepivo uzrokuje autizam perzistira. Takvo vjerovanje dovodi do niže razine procijepljenosti, a roditelji koji već imaju dijete s autizmom mogu biti posebno oprezni.

Veza između cijepljenja i autizma nije pronađena čak ni kod visokorizične djece

JAMA studija otkriva da cjepivo MO-PA-RU nije povezano s povećanim rizikom od autizma čak ni među visokorizičnom djecom. 

Retrospektivna, kohortna studija proučavala je više od 95.000 djece u SAD-u, a koja su uključena u studiju i kontinuirano praćena od rođenja do najmanje 5. godine života. Praćena djeca imala su stariju braću ili sestre koji su također bili uključeni u istraživanje. Oko 2 % djece imalo je stariju sestru ili brata s autizmom. 

Sveukupno: kod 1 % djece tijekom praćenja dijagnosticiran je autizam. Kod djece koja su primila MO-PA-RU cjepivo u odnosu na onu koja nisu, nije postojala veća vjerojatnost dijagnosticiranja autizma. Isti nalaz potvrđen je i kod djece čija su starija braća ili sestre imali autizam.