x
x

Akcijski plan za smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla do 2050.

  26.05.2021.

Europska komisija je predstavila akcijski plan za smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla do 2050. na razine koje neće biti štetne za zdravlje i bioraznolikost.

Akcijski plan za smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla do 2050.

Cilj je pomoću akcijskog plana stvoriti zdravo životno okruženje za Europljane, pridonijeti oporavku i potaknuti prelazak na čisto, kružno i klimatski neutralno gospodarstvo.

Akcijski plan je sastavni dio Europskog zelenog plana i njime se povezuju sve relevantne politike EU radi rješavanja problema onečišćenja i njegovog sprječavanja.

U planu su postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja na izvoru do 2030. i usmjeravanje prema postizanju cilja za 2050. - zdravog planeta za zdrave ljude.

Riječ je o sljedećim ciljevima:

  • poboljšanje kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55%;
  • poboljšanje kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru za 50% i mikroplastike koja se ispušta u okoliš za 30%;
  • poboljšanje kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50%;
  • smanjenje broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25%;
  • smanjenje broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30% i
  • smanjenje proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50%.

Onečišćenje je glavni uzrok brojnih mentalnih i fizičkih oboljenja i slučajeva preuranjene smrti, osobito kad je riječ o djeci, ljudima s određenim zdravstvenim problemima i starijim osobama.

Osobe koje žive u siromašnijim područjima često žive u blizini onečišćenih lokacija ili u područjima s vrlo gustim prometom.

Izvor: Europska komisija