x
x

Kirurško liječenje bolesti štitne žlijezde u dječjoj dobi – prikaz bolesnika

  13.12.2012.

Bolesti štitne žlijezde jedna su od najčešćih endokrinopatija u djece. Većina njih uspješno se liječi konzervativnom terapijom, no u određenim slučajevima potrebno je kirurško liječenje.

Kirurško liječenje bolesti štitne žlijezde u dječjoj dobi – prikaz bolesnika

Odluka o kirurškom liječenju rezultat je suradnje pedijatra endokrinologa i kirurga, ovisi o prirodi bolesti, a opseg kirurškog zahvata o patološkoanatomskim promjenama u žlijezdi. Prikazani su rezultati kirurškog liječenja 41 djeteta provedenog u Zavodu od 1991. do 2009. godine te današnja stajališta u kirurškom liječenju djece s različitim bolestima štitne žlijezde.

Suzana Sršen Medančić, Jasenka Ille, Marko Bogović, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić, Anko Antabak, Tajana Zah Bogović,
Zdenka Bence-Žigman, Stipe Batinica

VEZANI SADRŽAJ > <