x
x

Infarkt miokarda češće se previdi u žena

  Klara Čičić, dr. med.

  03.02.2015.

Uvođenje različitih graničnih vrijednosti troponina I s obzirom na spol mogle bi udvostručiti dijagnosticiranje infakrta miokarda u žena i otkriti one koje imaju visoki rizik za reinfarkt i smrt, objavljeno je u časopisu BMJ.

Infarkt miokarda češće se previdi u žena
Troponin je biološki marker ishemijskog oštećenja miokarda. U Hrvatskoj se u većini bolnica referentnom granicom za troponin I smatra < 0,04 ug/L. Vrijednosti troponina počinju rasti 4-6 sati nakon početka simptoma, a vršne vrijednosti troponin doseže 18-24 sata nakon početka simptoma.

Britanski su znanstvenici u 1126 bolesnikasa sumnjom na akutni koronarni sindrom određivali razine troponina I u krvi visoko-osjetljivim testom, no s različitim referentnim vrijednostima za žene i muškarce (muškarci 34 ng/L, žene 16 ng/L) te rezultate usporedili s dosadašnjom praksom gdje je granica bila zajednička za žene i muškarce - 50 ng/L.

Time se značajno povećao broj dijagnosticiranih infarkta miokarda u žena, s dotadašnjih 11% na 22%; P<0.001, dok se u muškoj skupini broj nije puno promijenio (s 19% na 21%, P=0.002). Za žene je također bilo manje vjerojatno da će biti upućene kardiologu ili na koronarnu revaskularizaciju.

Ovakav bi pristup mogao poboljšati kvalitetu liječenja infarkta u žena i smanjiti razlike u liječenju žena i muškaraca sa sumnjom na akutni koronarni sindrom.

Troponin je biološki marker ishemijskog oštećenja miokarda. U Hrvatskoj se u većini bolnica referentnom granicom za troponin I smatra < 0,04 ug/L. Vrijednosti troponina počinju rasti 4-6 sati nakon početka simptoma, a vršne vrijednosti troponin doseže 18-24 sata nakon početka simptoma.