x
x

'Black box' za kodeinsku terapiju kod male djece?

  Lana Karačić, mag. pharm.

  03.03.2013.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) ponovno naglašava rizik od fatalnih nuspojava uzrokovanih upotrebom kodeina u liječenju male djece.

'Black box' za kodeinsku terapiju kod male djece?

Nakon smrtnih slučajeva uzrokovanih upotrebom ovog lijeka u analgeziji nakon adenotonzilektomije, FDA namjerava uvesti 'black box' upozorenje na sve proizvode koji sadrže kodein. Na taj način naglasili bi rizike od pojave sindroma opstruktivne apneje u snu nakon ovakve terapije.

Uz navođenje kontraindikacije za upotrebu kodeina, zdravstvenim profesionalcima savjetovalo bi se da odabiru alternativne postoperativne analgetike.
Djeca u kojih je ova terapija završila fatalno bila su ultra brzi metabolozatori na CYP2D6 enzimu odgovornom za konverziju kodeina u morfin, te su povišene razine morfina uzrokovale depresiju disanja. Stoga FDA podsjeća na upotrebu testova za određivanje CYP2D6 statusa pacijenta i procjenu opasnosti.
U slučaju da liječnici propišu kodeinsku terapiju kod male djece, savjetuje se najniža efektivna doza tijekom najkraćeg vremenskog perioda, isključivo po potrebi.

Ukoliko roditelji primijete neuobičajenu pospanost, konfuziju ili otežano disanje nakon primjene ovakve terapije, moraju odmah potražiti liječničku pomoć budući da se radi o znakovima predoziranja.