x
x

Novosti u endoskopskoj dijagnostici tumora debelog crijeva

  13.07.2017.

Karcinom debelog crijeva treći je najčešće dijagnosticiran maligni tumor i četvrti vodeći uzrok smrti od raka na svijetu. Budući da je poznato da većina karcinoma debelog crijeva nastaje malignom alteracijom adenomatonih polipa, razvijeni su brojni programi probira s ciljem povećanja detekcije polipa i karcinoma u ranom stadiju.

Novosti u endoskopskoj dijagnostici tumora debelog crijeva

Kolonoskopija je zlatni standard u dijagnostici kolorektalnog karcinoma. Zbog visokog udjela propuštenih adenoma i slabije mogućnosti diferencijacije benignih od malignih lezija razvijaju se nove endoskopske tehnike s ciljem unaprijeđenja vizualizacije sluznice, sniženja udjela propuštenih adenoma te omogućavanja postavljanja in-vivo optičke dijagnoze.

Metode se mogu podijeliti u tri skupine, one koje omogućuju bolju vizualizaciju (ukljućujući kolonoskope sa povećanim opsegom pregleda te korištenje takozvanih ‘add-on’ uređaja), one koje omogućuju detaljniji pregled i diferencijaciju detektiranih lezija (konvencionalna i virtualna kromoendoskopija, konfokalna laserska endomikroskopija i endocitoskopija), te ostale minimalno invazivne I neinvazivne tehnike.

Daljnja istraživanja s ciljem evaluacije navedenih metoda svakako su potrebna, uz nadu da će njihovo korištenje uz daljnji tehnički napredak pomoći u redukciji incidencije i mortaliteta od kolorektalnog karcinoma.

Maša Čavlina, Nadan Rustemović