x
x

MikroRNA krvni test može detektirati predklinički kolorektalni tumor

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  23.08.2013.

Otkriven je novi serumski biomarker koji je povezan s kolorektalnim tumorom i polipima kolona te ovo otkriće otvara mogućnost otkrivanja navedenih stanja pomoću krvnih testova.

MikroRNA krvni test može detektirati predklinički kolorektalni tumor
Ovo je prva studija koja je pokazala vrijednost miR-21 kao dijagnostičkog markera za kolorektalni karcinom. miR-21 je onkogenska mikroRNA koja je negativni regulator tumor-supresorskih gena.

Serumska miR-21, onkogenska mikro RNA, precizno je identificirala do 92% pacijenta s kolorektalnim tumorom i do 82% pacijenata s uznapredovalim kolonskim polipima, otkriveno je u najnovijoj studiji.

MikroRNA su male RNA molekule koje se mogu lagano detektirati u krvi i brojnim tjelesnim tekućinama. miR-21 i miR-31 su onkogenske miRNA koje su negativni regulatori tumor-supresorskih gena.

Razina miR-21 je bila značajno povećana u preoperativnim serumima pacijenata s adenomom i kolorektalnim tumorom. Analiza postoperativnog seruma pacijenata koji su bili podvrgnuti tretmanu liječenja pokazala je značajno smanjenje razine miR-21.

Za dijagnozu kolorektalnog tumora, osjetljivost miR-21 bila je 91,9 %, dok je specifičnost bila 81,1 %. Također je pronađena statistički značajna povezanost između povišene ekspresije miR-21 u serumu i uzorcima tkiva te veličine tumora, metastaza i šanse za preživljenje. Prikazana povezanost je postojana i nakon multivarijatne analize po dobi, spolu, TNM stupnju, metastazama u limfnim čvorovima, ostalim metastazama i patološkim razlikama.

Prijašnja istraživanja su pokazala da je u stanicama raka povećana ekspresija miRNA, ali ovo je prva studija koja je pokazala vrijednost miR-21 kao dijagnostičkog markera. Također, ova studija pokazuje da je ekspresija miR-21 obećavajući neinvazivni biomarker u ranoj detekciji, ne samo kolorektalnog tumora, nego i za klinički značajne adenome.

Vrijednost miR-21 kao biomarkera je limitirana time što on može biti detektiran u krvi pacijenata sa solidnim tumorima kao što su na primjer glioblastom, rak pankreasa i rak dojke.

Indentifikacija ovog markera je vrlo pozitivna jer je velika smrtnost uzrokovana kolorektalnim tumorom povezana s kasnim otkrićem bolesti. Vjeruje se da bi ovo otkriće moglo promijeniti način na koji će se u budućnosti otkrivati kolorektalni tumor što bi na kraju povećalo stopu izlječenja i smanjilo troškove.