x
x

Visoka doza spironolaktona i zatajivanje srca

  Marija Škrlec, mag. pharm

  02.08.2019.

Pilot studija predlaže da visoke doze spironolaktona mogu biti učinkovite kod pacijenata sa zatajivanjem srca otpornim na liječenje diureticima Henleove petlje.

Visoka doza spironolaktona i zatajivanje srca

Spomenuta studija, objavljena u Annals of Internal Medicine, objavila je sljedeće rezultate: 19 pacijenata hospitaliziranih s akutnom dekompenziranom srčanom insuficijencijom, koji nisu reagirali na intravenski primijenjen furosemid, dobili su spironolakton u visokim dozama, počevši sa 100 mg dnevno i povećavajući do 200 mg dnevno.

Kod pacijenata se mogao zamijetiti klinički značajan gubitak tjelesne težine, a u 14 od 19 pacijenata smanjili su se problemi s disanjem, odnosno dispneja. Niti u jednog bolesnika koncentracija kalija u krvi nije prešla 5,5 mmol/L. Ali je, nažalost, jedan pacijent umro nakon srčanog zastoja.

Budući da je provedena tek mala pilot studija, potrebno je provesti istraživanje na većem broju pacijenata i utvrditi hoće li ovaj način liječenja zataijivanja srca u bolesnika rezistentnih na diuretike Henleove petlje zaista biti učinkoviti.