x
x

Kardiovaskularna sigurnost celekoksiba

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  22.11.2016.

U randomiziranom kliničkom ispitivanju celekoksib, primijenjen dva puta dnevno u dozi od 100 mg, je pokazao isti kardiovaskularni rizik kao i naproksen i ibuprofen koji su primijenjeni u standardnim dozama.

Kardiovaskularna sigurnost celekoksiba

U prethodnim randomiziranim studijama, dnevne doze od 400 i 800 mg selektivnog inhibitora ciklooksigenaze (COX)-2 celekoksiba povećavale su rizik štetnih kardiovaskularnih događaja u usporedbi s placebom. Suprotno tome, smatra se da naproksen ima najpovoljniji kardiovaskularni profil među nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAIL).

U ovom randomiziranom, dvostruko slijepom istraživanju, znanstvenici su usporedili kardiovaskularnu sigurnost celekoksiba (100 mg dva puta dnevno), naproksena (375 mg dva puta dnevno) i ibuprofena (600 mg tri puta dnevno) na 24.000 pacijenata s osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom. Svi pacijenti imali su poznatu kardiovaskularnu bolest, dijabetes ili višestruke čimbenike rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Studija je dizajnirana da istraži nije li celekoksib ekvivalentan drugim dvama lijekovima u izazivanju primarnog ishoda kardiovaskularne smrti, nefatalnog infarkta miokarda ili nefatalnog moždanog udara.

Planirana duljina liječenja bila je 20 mjeseci, a praćenje pacijenta tijekom 34 mjeseca. U analizi s namjerom liječenja, incidencija primarnog kardiovaskularnog ishoda bila je 2,3%, 2,5% i 2,7% u grupama bolesnika liječenih celekoksibom, naproksenom i ibuprofenom.

Za simptomatske gastrointestinalne nuspojave (GI ulkus i komplikacije) analiza s namjerom liječenja nije pokazala značajne razlike među grupama, ali pacijenti koji su primali celekoksib rjeđe su razvijali sideropeničnu anemiju gastrointestinalnog podrijetla (oko 4 slučaja manje na 1000 pacijenata).

U dozi od 100 mg dva puta dnevno celekoksib nije pridonio kardiovaskularnom riziku više od naproksena ili ibuprofena. Međutim, rezultat se ne bi trebao interpretirati kao dokaz kardiovaskularne sigurnosti zato što u studiju nije bila uključena kontrolna grupa koja nije tretirana lijekovima. Prema tome, ova studija ne bi trebala promijeniti kliničku praksu; celekoksib i NSAIL bi se i dalje trebali izbjegavati kod pacijenata s visokim kardiovaskularnim rizikom.