x
x

Svjetski dan starijih osoba, 1. 10.

  30.09.2018.

Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a: "Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj", upućuje na osiguranje nacionalnih strategijskih programa za zdravo i aktivno starenje. Glavnom Skupštinom Ujedinjenih naroda proglašen je 1. listopad, Međunarodnim danom starijih osoba, od 14. prosinca 1990. g., Rezolucijom 45/106, potvrđujući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg pučanstva.

Svjetski dan starijih osoba, 1. 10.

Ministarskom konferencijom o starenju iz Beča, iz rujna 2012. g., prihvaćena je DEKLARACIJA O OSIGURAVANJU DRUŠTVA PRIMJERENOGA OSOBAMA SVIH ŽIVOTNIH DOBI – osiguranjem i PROMICANJEm AKTIVNOG ZDRAVOG STARENJA TE Ministarskom  DEKLARACIJOM o starenju Lisabon, 2017.g., države članice Gospodarske komisije UN-a, za Europu (UNECE), potvrdile su provedbu Strategijskog akcijskog međunarodnog plana aktivnosti programa aktivnog zdravog starenja. Uključuje i Hrvatsku koja je članica s visokim udjelom od čak 18,62% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu Hrvatske po procjeni iz 2014.g., a u suglasju s hrvatskom Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. g.

U 2017.godini prihvaćen je hrvatski model integrirane skrbi za starije GeroS /CEZIH http://www.stampar.hr/hr/gerontologija, a u okviru EU projekta SELFIE 2020,  europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560 (2015-2019). Istaknuta je odlučnost UN-a u provedbi ostvarenja i sljedećih ciljeva u cilju poticanja u trećem implementacijskom ciklusu (2013.-2017.-2020. g.):

(a) Promicanje aktivnog zdravog starenja, stalnom tjelesnom i psihičkom te radnom aktivnosti uz primjenu pravilne prehrane za starije i prevencija bolesnog starenja i negativnog zdravstvenog ponašanja tijekom starenja (primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna prevencija za starije);

(b) Kreiranje pozitivnih politika tržišta rada, sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, znanosti utemeljenih na znanstvenim dokazima, u politici zapošljavanja mladih i starijih osoba, primijeniti komplementarni pristup zadržavanjem radnih mjesta uz prijenos znanja, umijeća i vještina te razvoj preorijentacijskih zanimanja, održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost;

(c) Provođenje reformi zdravstvenog, socijalnog i mirovinskog sustava u cilju prilagodbe i sinergije praćenja, proučavanja, evaluacije gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelja te ishoda liječenja starijih osoba kao glavnog pokazatelja napretka ili propusta u cjelokupnoj zaštiti zdravlja na nacionalnoj razini.

Povodom MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA (1. listopad, 2017. g.), održati će se:

1. XIV. MAKSIMIRSKE JESENI, 14. rujna 2017.g., međunarodnasportsko-rekreacijska, kulturno-umjetnička, zdravstveno-preventivna manifestacija za osobe starije životne dobi, glavnih organizatora Društva za sportsku rekreaciju Maksimir i Doma za starije osobe Maksimir te Gerontološkog centra Maksimir;

2. 14. GERONTOLOŠKI TULUM, središnja gerontološka manifestacija povodom međunarodnog dana starijih osoba, 29. rujna 2017. g., na trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac) od  10,00 do 13,00 sati. Organizatori su Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Zakladom Zajednički put 14. Gerontološkog tuluma;

3. 204. GERONTOLOŠKA TRIBINA, namijenjena stručnjacima interdiscplinarnog gerontološkog tima koji skrbe  u zaštiti zdravlja starijih osoba, 10.listopada 2017.g., Stara gradska vijećnica Skupštine Grada Zagreba, ulica sv. Ćirila i Metoda 5.

Voditeljica: doc. dr. sc. S. Tomek-Roksandić

Voditelj: prof. dr. sc. B. Kolarić

Ravnatelj: dr. Zvonimir Šostar