x
x

Rapidan porast broja djece oboljele od dijabetesa

  Klara Čičić, dr. med.

  10.05.2014.

Prevalencija dijabetesa tipa 2 u američke djece u dobi od 10 do 19 godina porasla je za enormnih 35% tijekom 8 godina, objavljeno je u časopisu Journal of the American Medical Association.

Rapidan porast broja djece oboljele od dijabetesa
Ova studija ukazuje na ozbiljan javnozdravstveni problem dijabetesa u pedijatrijskoj populaciji koji zatim prerasta u cjeloživotnu bolest sa svim svojim komplikacijama i troškovima.

Prevalencija dijabetesa tipa 2 rapidno raste na razini cijele populacije uključujući sve rase i etničke skupine u SAD-u, a naročito u latinoameričke djece.  

Prevalencija dijabetesa tipa 1 među djecom do 19. godine života porasla je za 30% u razdoblju od 2001. do 2009.

Kao potencijalni uzroci spominju se manjak izloženosti mikroorganizmima nužnima za razvoj imunosnog sustava u ranoj dobi (tzv. higijenska hipoteza), promjene u prehrani u najranijoj dobi koje poremećuju crijevnu mikrofloru te povećana stopa pretilosti u općoj populaciji.

Iako ne uključuje podatke posljednjih 5 godina, ova studija ukazuje na ozbiljan javnozdravstveni problem dijabetesa u pedijatrijskoj populaciji koji zatim prerasta u cjeloživotnu bolest sa svim svojim komplikacijama i troškovima.

Autori ističu kako su potrebne dodatne studije kako bi se našao uzrok povećanome broju oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2 u djece te naglašavaju potrebu za promjenom životnog stila od najranije dobi.