x
x

Intervencije smanjenja pretilosti najbolje su u ranom djetinjstvu

  31.10.2012.

Dvije nezavisne studije objavljene u časopisu Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine naglasile su važnost liječenja debljine što ranije u djetinjstvu, u predškolsko i rano školsko doba.

Intervencije smanjenja pretilosti najbolje su u ranom djetinjstvu

U prvu studiju uključeno je 75 pretile djece u dobi od 3 do 5 godina u Nizozemskoj. Djeca su randomizirana u dvije grupe; jedna je imala uobičajeni postupak liječenja, a u drugoj grupi je korišten multidisciplinarni pristup koji je uključivao 25 sastanaka o savjetovanju oko prehrane, fizičke aktivnosti i psihološko savjetovanje roditelja u razdoblju dužem od 4 tjedna. Nakon 12 mjeseci praćenja, grupa koja je imala multidisciplinarni pristup, imala je i bolje rezultate u smanjenju BMI-a i opsega struka u odnosu na kontrolnu skupinu s uobičajenom skrbi.

U drugoj studiji pregledani su podaci ukupno 650 djece u dobi od 6 do 16 godina u Švedskoj koja su bila u postupku bihevioralnog liječenja. Nakon 3 godine, djeca koja su započela ovaj način liječenje prije desete godine života, imala su izrazitije smanjenje BMI-a u odnosu na djecu kod koje je liječenje počelo kasnije. Adolescenti u dobi od 14-16 godina koji su bili jako pretili nisu smanjili BMI nakon razdoblja liječenja. Najdeblja djeca su pokazivala znakove pretilosti već u dobi od 7 godina.

VEZANI SADRŽAJ > <