x
x

Bol u srednjem abdomenu

  24.04.2014.

Bol u abdomenu čest je simptom u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Bol u srednjem abdomenu može biti uzrokovana funkcionalnim razlozima, ali i za život opasnim bolestima.

Bol u srednjem abdomenu
Ako liječnik temeljem anamneze i pregleda bolesnika zaključi da se radi o akutnom abdomenu i da pacijenta treba uputiti u bolnicu ili na hitni kirurški zahvat, ne treba gubiti vrijeme na dodatne dijagnostičke postupke.

Bol u abdomenu čest je simptom u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Bol u srednjem abdomenu može biti uzrokovana funkcionalnim razlozima, ali i za život opasnim bolestima. Ako liječnik obiteljske medicine poznaje vrstu boli, njezinu kvalitetu i lokalizaciju, može temeljem dobro uzete anamneze te pažljivim ciljanim pregledom u velikog broja bolesnika postaviti ispravnu radnu dijagnozu bolesti, a u nekim slučajevima i dijagnosticirati bolest. U radu su opisana stanja i bolesti koje se manifestiraju bolom u srednjem abdomenu. Razlikovanje vrste boli i prepoznavanje kliničke slike usmjerit će liječnika na primjereno rješavanje bolesnikova problema.

Ako liječnik temeljem anamneze i pregleda bolesnika zaključi da se radi o akutnom abdomenu i da pacijenta treba uputiti u bolnicu ili na hitni kirurški zahvat, ne treba gubiti vrijeme na dodatne dijagnostičke postupke. U toj situaciji preporuča se otvoriti venski put i bolesniku ništa ne davati na usta, utopliti ga i transportirati u najpovoljnijem položaju.

Ako je potrebno, odnosno ako bolesnik trpi jaku bol, a transport do bolnice traje dulje, prema novim stajalištima mogu se intravenski primijeniti analgetici – fentanil ili morfij jer smiruju nemirnog bolesnika, a ne utječu na peritonealnu bol.

Jadranka Giljanović-Perak