x
x

Mjesto i uloga endoskopske resekcije u liječenju novotvorina probavne cijevi

  02.06.2013.

Endoskopska mukozna resekcija i submukozna disekcija pripadaju naprednim terapijskim metodama u gastrointestinalnoj endoskopiji.

Mjesto i uloga endoskopske resekcije u liječenju novotvorina probavne cijevi

Danas su se ove tehnike etablirale kao prva linija liječenja ranih novotvorina probavne cijevi i time potpuno zamijenile potrebu za kirurškim zahvatom kod ovih bolesnika.

Poput drugih tehnika u gastrointestinalnoj endoskopiji i ove metode imaju rizik od komplikacija poput krvarenja, perforacije i postproceduralnih striktura. U tom kontekstu u ovom će se članku prikazat mjesto i uloga endoskopske resekcije u liječenju novotvorina probavne cijevi.

Hrvoje Iveković