x
x

Antihistaminici u liječenju shizofrenije?

  Maja Grgec, dr. med.

  15.11.2013.

Dugodjelujući antagonist histaminskih H2 receptora, famotidin smanjuje simptome shizofrenije, rezultati su nedavno provedene studije prezentirane na kongresu Europskog kolegija neuropsihofarmakologije.

Antihistaminici u liječenju shizofrenije?

Iako otprije postoje studije koje pokazuju pozitivan utjecaj antagonista H2 receptora na negativne simptome shizofrenije, ovo je prva placebo kontrolirana studija koja je pokazala takve rezultate. U studiju je bilo uključeno 30 pacijenata sa tvrdokornom shizofrenijom rezistentnom na liječenje. Dio pacijenata je kroz četiri tjedna dobivao 100 mg famotidina per os dva puta na dan, dok je ostatak primao placebo.

Na kraju studije pacijenti koji su dobivali famotidin imali su značajnu redukciju simptoma shizofrenije. Ukupna redukcija simptoma je za tu grupu iznosila oko 10 % u odnosu na placebo grupu u kojoj nije bilo značajnijeg smanjenja simptoma. Tako je ukupni zbroj bodova pozitivnih i negativnih simptoma shizofrenije za grupu liječenu famotidinom bio niži za 9.1 bodova u usporedbi sa o.6 za placebo grupu (P= .04).  

Histamin sudjeluje u regulaciji nekoliko ključnih neurotransmitora. Poznato je da shizofreni pacijenti imaju manji broj histaminskih receptore. Antihistaminici koji djeluju na H2 receptore mogli bi u budućnosti biti korisni u terapiji shizofrenije, osobiti negativnih simptoma u shizofreniji rezistentnoj na klasično liječenje. Ipak, potrebna su dodatna testiranja sa većim brojem pacijenata koja bi opravdala takav pristup terapiji.

26th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress. Abstract P.3.d.006. Presented October 8, 2013.