x
x

Potporna terapija za shizofreniju

  17.07.2013.

Mnoge osobe s dijagnozom shizofrenije imaju potporu svoje obitelji, prijatelja ili službi za mentalno zdravlje. Nakon što službe mentalnog zdravlja registriraju bolesnika, jedina intervencija koja se tipično provodi nakon toga je opća potpora. Stoga smo u literaturi potražili dokaze o učinku potpore od strane službi za mentalno zdravlje za oboljele od shizofrenije; ovo se često naziva 'potporna terapija', objavljeno ju Cochrane sažecima.

Potporna terapija za shizofreniju
Potporna terapija uključuje intervencije koje provodi školovani terapeut, kao što je potporna psihoterapija, kao i druge intervencije koje ne zahtijevaju obrazovanje, primjerice 'prijateljstvo'.

Budući da nema široko prihvaćene definicije potporne terapije, razvili smo svoju. Koristili smo široku definiciju, koja uključuje bilo koju intervenciju koju provodi jedna osoba s ciljem održavanja trenutne razine funkcioniranja ili koja pomaže pacijentu sa sposobnostima koje postoje od ranije. To uključuje intervencije koje provodi školovani terapeut, kao što je potporna psihoterapija, kao i druge intervencije koje ne zahtijevaju obrazovanje, primjerice 'prijateljstvo'. Nismo uključili intervencije kojima je cilj edukacija, vježbanje ili mijenjanje načina na koji se osoba nosi s bolešću.

Pronašli smo 21 studiju koja je zadovoljila kriterije uključenja, iako se većina podataka nije mogla upotrijebiti zbog načina na koji su podatci prikupljeni ili predstavljeni. Nismo mogli donijeti specifične zaključke ili preporuke za kliničku praksu iz takvih rezultata. Svi zaključci se temelje na veoma malim brojevima i stoga se trebaju oprezno interpretirati. Čini se da nema velike razlike između potporne terapije i drugih terapijskih mogućnosti.

Uočili smo da je većina studija u ovome pregledu bila osmišljena tako da ispita specifične psihološke terapije, kao što je kognitivna bihevioralna terapija, i da je potporna terapija korištena kao usporedna skupina. Smatramo da u budućim istraživanjima postoji veća mogućnost da se na bolji način prikaže koristan učinak ako se studije ustroje tako da potporna terapija bude glavna intervencija.

- See more at: http://summaries.cochrane.org/hr/CD004716/potporna-terapija-za-shizofreniju#sthash.44LFs711.dpuf

Budući da nema široko prihvaćene definicije potporne terapije, razvili smo svoju. Koristili smo široku definiciju, koja uključuje bilo koju intervenciju koju provodi jedna osoba s ciljem održavanja trenutne razine funkcioniranja ili koja pomaže pacijentu sa sposobnostima koje postoje od ranije. To uključuje intervencije koje provodi školovani terapeut, kao što je potporna psihoterapija, kao i druge intervencije koje ne zahtijevaju obrazovanje, primjerice 'prijateljstvo'. Nismo uključili intervencije kojima je cilj edukacija, vježbanje ili mijenjanje načina na koji se osoba nosi s bolešću.

Pronašli smo 21 studiju koja je zadovoljila kriterije uključenja, iako se većina podataka nije mogla upotrijebiti zbog načina na koji su podatci prikupljeni ili predstavljeni. Nismo mogli donijeti specifične zaključke ili preporuke za kliničku praksu iz takvih rezultata. Svi zaključci se temelje na veoma malim brojevima i stoga se trebaju oprezno interpretirati. Čini se da nema velike razlike između potporne terapije i drugih terapijskih mogućnosti.

Uočili smo da je većina studija u ovome pregledu bila osmišljena tako da ispita specifične psihološke terapije, kao što je kognitivna bihevioralna terapija, i da je potporna terapija korištena kao usporedna skupina. Smatramo da u budućim istraživanjima postoji veća mogućnost da se na bolji način prikaže koristan učinak ako se studije ustroje tako da potporna terapija bude glavna intervencija.

- See more at: http://summaries.cochrane.org/hr/CD004716/potporna-terapija-za-shizofreniju#sthash.44LFs711.dpuf

Budući da nema široko prihvaćene definicije potporne terapije, razvili smo svoju. Koristili smo široku definiciju, koja uključuje bilo koju intervenciju koju provodi jedna osoba s ciljem održavanja trenutne razine funkcioniranja ili koja pomaže pacijentu sa sposobnostima koje postoje od ranije. To uključuje intervencije koje provodi školovani terapeut, kao što je potporna psihoterapija, kao i druge intervencije koje ne zahtijevaju obrazovanje, primjerice 'prijateljstvo'. Nismo uključili intervencije kojima je cilj edukacija, vježbanje ili mijenjanje načina na koji se osoba nosi s bolešću.

Pronašli smo 21 studiju koja je zadovoljila kriterije uključenja, iako se većina podataka nije mogla upotrijebiti zbog načina na koji su podatci prikupljeni ili predstavljeni. Nismo mogli donijeti specifične zaključke ili preporuke za kliničku praksu iz takvih rezultata. Svi zaključci se temelje na veoma malim brojevima i stoga se trebaju oprezno interpretirati. Čini se da nema velike razlike između potporne terapije i drugih terapijskih mogućnosti.

Uočili smo da je većina studija u ovome pregledu bila osmišljena tako da ispita specifične psihološke terapije, kao što je kognitivna bihevioralna terapija, i da je potporna terapija korištena kao usporedna skupina. Smatramo da u budućim istraživanjima postoji veća mogućnost da se na bolji način prikaže koristan učinak ako se studije ustroje tako da potporna terapija bude glavna intervencija.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: