x
x

Nema koristi od visokointenzivnog treninga snage kod osteoartritisa koljena

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  24.02.2021.

Učinci visokointenzivnog treninga snage na bolno koljeno i kompresivne sile na koljeno među odraslima s osteoartritisom koljena nisu bolji od niskointenzivnog treninga, objavljeno je u časopisu JAMA.

Nema koristi od visokointenzivnog treninga snage kod osteoartritisa koljena

ISTRAŽIVAČKO PITANJE: Je li visokointenzivni trening snage učinkovitiji od niskointenzivnog treninga snage kod bolesnika s osteoartritisom koljena?

INTERVENCIJA: Jednosatni treninzi snage su održavani tri puta tjedno.

REZULTATI: U ovoj randomiziranoj kliničkoj studiji koja je uključivala 377 sudionika u dobi od 50 godina i starijih s osteoartritisom koljena, viokointenzivni trening snage u usporedbi s niskointenzivnim treningom nije više umanjio bol u koljenu ili kompresiju koljenskog zgloba. Nakon 18 mjeseci, nije bilo statistički značajnih razlika između dvije grupe u smanjenju samoprijavljene boli u koljenu ili kompresivnih sila koljenskog zgloba za vrijeme hodanja, tj. razlika u samoprijavljenoj boli koljena ili kompresivnoj boli koljena za vrijeme hodanja. Autori su zaključili da visokointenzivni treninzi nisu opravdani kada se radi o osteoartritisu koljena.