x
x

Kandidijaza urogenitalnog trakta

  17.02.2022.

Razne vrste kandida dio su normalne flore gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta ljudi. Zbog poremećaja mikrobiote u navedenim ekološkim nišama može doći do prerastanja kandide koja onda može invadirati epitel te izazvati imunološku reakciju domaćina što rezultira infekcijom. Najčešće infekciju uzrokuje Candida albicans, a potom Candida glabrata i Candida krusei.

Kandidijaza urogenitalnog trakta
Kandidijaza urogenitalnog trakta važan je dio svakodnevnog kliničkog rada i u hospitaliziranih i u ambulantnih bolesnika, a pažljiva interpretacija nalaza preglednog urina, urinokulture te simptoma bolesti, ako su prisutni, ključni su za razlikovanje kolonizacije od infekcije.

Candida spp. dio je normalne mikrobiote gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta ljudi, no u određenim uvjetima može uzrokovati infekcije - mukokutane ili diseminirane. Najčešći uzročnik je Candida albicans.
Vulvovaginalna kandidijaza najčešći je oblik sluzničke kandidijaze, a njena pojava češća je uz stanja povišene razine estrogena te upotrebe antibiotika, kortikosteroida, kao i kod bolesnica oboljelih od dijabetesa ili HIV-a. Infekcijom može biti zahvaćen mokraćni mjehur, ali i bubrezi, najčešće ascendentno iz donjeg dijela mokraćnog sustava.

U razdoblju od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2019. u Mikrobiološkom laboratoriju Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ analizirano je 51.144 uzoraka iz urogenitalnog trakta od kojih je 17.949 (35,1%) bilo pozitivno. Od pozitivnih izolata, 1.001 izolat bila je kandida (5,6%). Kako je pojava raznih vrsta kandida u uzorcima iz urogenitalnog trakta česta, cilj ovog rada je prikazati kliničke manifestacije kandidijaze, indikacije za liječenje kao i odabir antifungika.
Kandidijaza urogenitalnog trakta važan je dio svakodnevnog kliničkog rada i u hospitaliziranih i u ambulantnih bolesnika, a pažljiva interpretacija nalaza preglednog urina, urinokulture te simptoma bolesti, ako su prisutni, ključni su za razlikovanje kolonizacije od infekcije. Liječenje izolata kandide u genitalnom traktu indicirano kada su prisutni i simptomi infekcije. Mnogo je teže odlučiti kada je indicirano liječenje nalaza kandide u urinu jer niti leukociturija niti broj kolonija kandide u urinokulturi ne mogu razlikovati kolonizaciju od infekcije.

Tomislava Skuhala, Silvija Šoprek , Marijan Marić, Marin Rimac , Ivana Japirko

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: