x
x

Aplikacija s bazom podataka za praćenje urogenitalnih infekcija

  24.08.2013.

Aplikacija s bazom podataka za praćenje urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, u upotrebi je od 1998. godine.

Aplikacija s bazom podataka za praćenje urogenitalnih infekcija
Nova aplikacija omogućuje jednostavniji pristup korisnicima, veće mogućnosti integracije s postojećim sustavima i bolje izvješćivanje.

Praćenje urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija sastavni je dio ove aplikacije i polazišna točka za različita izvješća i znanstvene radove. Težište praćenja hospitaliziranih bolesnika bilo je na otpusnim dijagnozama koje se šifriraju prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10 i prema Internom šifrarniku Klinike. Varijable koje su se registrirale su: osnovni i prošireni demografski podaci, podaci o hospitalizaciji, koji uključuju sve otpusne dijagnoze (sa šiframa MKB-10 i internim šiframa Klinike). Za svaki klinički sindrom postoji automatski osnovno statističko izvješće u koje mogu biti uključene sve varijable. Korišteni su općepoznati statistički testovi. Razrada dijagnoza obuhvaća klinički oblik bolesti, etiologiju, terapiju, čimbenike rizika i lokaciju urogenitalne infekcije.

Za razvoj aplikacije korišten je u početku programski jezik Visual Basic 6.0, a kao baza korišten je MS Access. Daljnji razvoj je nastavljen u okviru web aplikacije temeljen na lakiCRM aplikaciji, NET platformi, programskom jeziku C#. Proširena su praćenja s varijablama koje obuhvaćaju indikatore kvalitete kao što su komplikacije bolesti, komplikacije primjene lijekova, komplikacije primjene medicinskih zahvata, bolničke infekcije, neplanirani ponovni prijam u bolnicu unutar 30 dana, potrebu boravka u jedinici intenzivnog liječenja i prijavu zarazne bolesti.

Nova aplikacija omogućuje jednostavniji pristup korisnicima, veće mogućnosti integracije s postojećim sustavima i bolje izvješćivanje.

Elvira Čeljuska Tošev, Višnja Škerk

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: