x
x

Upitnik o reviziji Hrvatske farmakopeje

  30.01.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode pripremila je upitnik o reviziji Hrvatske farmakopeje koji je namijenjen prikupljanju podataka potrebnih za prepoznavanje potreba korisnika prilikom izrade novog izdanja Hrvatske farmakopeje. Upitnik je anoniman i namijenjen je svim korisnicima Hrvatske farmakopeje.

Upitnik o reviziji Hrvatske farmakopeje

Kakvoća lijekova i pojedinih medicinskih proizvoda koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj mora biti usklađena sa zahtjevima važeće Europske farmakopeje.

Hrvatska farmakopeja (HRF) je propis koji utvrđuje zahtjeve izrade i kakvoće te postupke za provjeru kakvoće lijekova i homeopatskih proizvoda, a koji je odgovarajuće povezan i usklađen s Europskom farmakopejom (Zakon o lijekovima, Narodne novine, br. 71/07., 45/09. i 124/11.)*.

U Republici Hrvatskoj, ministar nadležan za zdravstvo pravnim aktom stavlja na snagu Europsku farmakopeju putem Hrvatske farmakopeje, koju donosi na prijedlog Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Kako bi se omogućio što širi pristup farmakopeji i pojednostavnilo njeno korištenje te osiguralo redovito ažuriranje, novo izdanje nacionalne farmakopeje bit će po prvi put predstavljeno u elektroničkom, on-line obliku.

Objavljivanje prvog, osnovnog dijela farmakopeje s monografijama usklađenog s 8. izdanjem Europske farmakopeje planirano je za 2013. godinu kako bi se korisnici mogli prilagoditi izmjenama koje stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Nakon toga, izmjene i nadopune će se objavljivati periodično, svaka tri mjeseca.

Upravo s ciljem usklađivanja sadržaja Hrvatske farmakopeje s potrebama korisnika, izradili smo prigodan upitnik te vas pozivamo da odvojite desetak minuta Vašeg vremena za njegovo ispunjavanje. Napominjemo da je upitnik anoniman i da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u svrhu prepoznavanja potreba korisnika za izradu novog izdanja Hrvatske farmakopeje. Upitniku možete pristupiti putem poveznice http://anketa.halmed.hr/index.php?sid=94129.

Napomena: Pristup HRF sa svim dodacima bit će omogućen svim vlasnicima licence za korištenje. Licenca se obnavlja sa svakim novim izdanjem farmakopeje, odnosno svake tri godine. O svim ostalim detaljima obavijestit ćemo vas putem internetskih stranica HALMED-a, u dijelu Farmakopeja/Hrvatska farmakopeja, prilikom objave novog izdanja.

*Osim Zakonom o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09. i 124/11.), obveza korištenja Hrvatske farmakopeje u RH propisana je sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

  • Zakon o medicinskim proizvodima, Narodne novine, br. 67/08. i 124/11. čl. 8.
  • Zakon o ljekarništvu, Narodne novine, br. 121/03., 35/08. i 117/08., čl. 11., 12., 35. i 37.
  • Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima, Narodne novine, br. 84/08., čl. 1., 10. i 72.
  • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Narodne novine, br. 61/11. i 128/12., čl. 18., 19., 20. i 21.
  • Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima, Narodne novine, br. 30/09., 73/09., 14/10., 146/10. i 32/11.
  • Pravila dobre ljekarničke prakse, čl. 14.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: