x
x

Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracija

  28.02.2015.

Venski je vrijed područje diskontinuiteta kože, najčešće smješteno u distalnim dijelovima potkoljenice, a posljedica je kronične venske bolesti – venske hipertenzije.

Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracija

Oštećenja kože oblikom variraju od okruglih, ovalnih, do serpiginoznih, vrpčastih i potpuno bizarnih. Liječenje kronične venske bolesti u fazi ulceracija vrlo je zahtjevno i sastoji se od niza općih mjera te lokalne i/ili sustavne terapije. Opće su mjere usmjerene na korekciju svih pratećih bolesti i stanja koja usporuju proces cijeljenja. Lokalno liječenje sastoji se od čišćenja vrijeda i uklanjanja devitalizirana tkiva i fibrinskih naslaga, dezinfekcije vrijeda i poticanja procesa granulacije i epitelizacije, uz sprječavanje sekundarne infekcije.

Moderne potporne obloge za vlažno cijeljenje rana danas su standard u primjeni kod akutnih i kroničnih rana koje cijele s defektom i bez defekta kože. One na rani stvaraju vlažan, okluzivni medij za koji je dokazano da ubrzava cijeljenje rane, potiče čišćenje rane od odumrla tkiva (autolitički debridman), smanjuje opasnost od infekcije, a bolesniku pruža atraumatsko previjanje te manju bolnost same rane.

Pridržavajući se pravilnih indikacija, uz individualan pristup svakome bolesniku, može se postići brži, bolji i kvalitetniji ishod liječenja rane. 

Sandra Marinović Kulišić
Klinika za dermatovenerologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb