x
x

Eltrombopag kod ciroze prije operativnog zahvata

  25.08.2012.

Trombocitopenija je čest nalaz u bolesnika s kroničnom bolesti jetre, prema kliničkim studijama u 76% bolesnika s cirozom jetre. Stupanj trombocitopenije proporcionalan je težini bolesti jetre, a značajna trmonbocitopenija je pokazatelj uznapredovale bolesti, objavljeno je u NEJM-u.

Eltrombopag kod ciroze prije operativnog zahvata

Koja su ograničenja transfuzije trombocita kod uznapredovale bolesti jetre?

Transfuzija trombocita rutinski se koristi kako bi smanjimo rizik krvarenja za vrijeme procedure, ali kratkotrajni učinak i rizik transfuzijske reakcije ograničavaju primjenu trombocita. Razvoj antitijela na trombocite (aloimunizacija) može dovesti do refrakterne trombocitopenije u gotovo polovine bolesnika koji primaju višekratne transfuzije.

Kako bi se pomoglo osobama koje imaju problem za zgrušavanjem krvi razvijen je eltrombopag. Ostali lijekovi koji mogu vratiti normalnu funkciju trombocita su infuzije ili injekcije dok eltrombopag ima prednost što je tableta koja se uzima jednom dnevno.

Koji je mehanizam djelovanja eltrombopaga?

Eltrombopag je agonist trombopoietin-receptora koji se primjenjuje u bolesnika s kroničnom trombocitopenijom.

Koji su rezultati studije koja je uspoređivala učinkovitost eltrombopaga u odnosu na placebo u bolesnika s kroničnom bolesti jetre i trombocitopenijom?

Liječenje eltrombopagom u dozi od 75 mg jednom dnevno tijekom 14 dana smanjilo je potrebu za transfuzijom trombocita u bolesnika s kroničnom bolesti jetre i trombocitopenijom koji su podvrgnuti elektivnom invazivnom zahvatu. Broj trombocita je narastao za vrijeme liječenja eltromboplagom i bio značajan i dva tjedna nakon završetka liječenja. Ključni sekundarni ishod liječenja koji se odnosio na postotak epizoda krvarenja bio je 23% u placebo grupi i 17% u istraživanoj grupi (95% raspon pouzdanosti - CI od 15 do 3).

Ima li razlike u nuspojavama između dvije skupine?

Povećani rizik tromboze vene porte uočen je u bolesnika liječenih eltrombopagom. Tromboza je zabilježena u 6 bolesnika (7 slučajeva) u istraživanoj skupini i 3 bolesnika (3 slučajeva) u placebo skupini (omjer vjerojatnosti OR- za eltromboplag, 3.04; 95% CI, 0.62 do 14.82). Broj ozbiljnih nuspojava nije se razlikovao u kontrolnoj i istraživanoj skupini kad u obzir nije uzeta tromboembolija. Od 6 bolesnika s tromboembolijom u istraživanoj skupini, 5 ih je imalo više od 200 000 trombocita po kubičnom milimetru.