x
x

Suradnja Slovenije i Hrvatske u europskom projektu „Action-for –health"

  21.12.2012.

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota iz Slovenije je vodeći partner u projektu kojega većim dijelom financira Europska Unija u okviru Programa za zdravlje, a u kojem sudjeluju partneri iz deset europskih država, među njima i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije iz Hrvatske. Naziv projekta je „Action-for –health“, a predviđeno vrijeme provođenja je dvije godine.

Suradnja Slovenije i Hrvatske u europskom projektu „Action-for –health"
Cilj projekta je postizanje boljeg zdravlja i podizanje kvalitete života stanovništva smanjivanjem nejednakosti u zdravlju pomoću promocije zdravlja.

Namijenjen je širenju strateškog pristupa smanjivanju nejednakosti u zdravlju na regionalnom nivou korištenjem sredstava iz Strukturnih fondova.

Cilj projekta je postizanje boljeg zdravlja i podizanje kvalitete života stanovništva smanjivanjem nejednakosti u zdravlju pomoću promocije zdravlja.

Projekt povezuje stručnjake iz deset europskih država u smisleno partnerstvo, koristeći postojeće kapacitete za postizanje sinergističkih i održivih učinaka.

Najvažniji rezultat projekta će biti povećanje kapaciteta stručnjaka na regionalnom nivou te priprema strateškog plana djelovanja za smanjivanje nejednakosti u zdravlju koristeći jednaku metodologiju u osam europskih država. Uz upoznavanje sa sadržajem i pristupom strukturnim fondovima, ovaj cjeloviti pristup osigurat će i nova znanja i vještine koje će se primjenjivati kako bi se postigla promjena životnog stila različitih ciljanih skupina.

Stručnjaci javnog zdravstva će razmjenom znanja sa stručnjacima iz drugih područja omogućiti smisleno povezivanje različitih sektora u zajednici i regiji te ih motivirati za ostvarivanje zajedničkog cilja.

Tatjana Kranjc Nikolić, Branislava Belović