x
x

Izloženost anesteziji tijekom prve tri godine života utječe na neurorazvoj

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  27.10.2012.

Čak i jednokratna izloženost anesteziji do treće godine života povezana je sa značajno povećanim rizikom od jezičnih i kognitivnih poteškoća kod djece, objavljeno je u časopisu Pediatrics.

Izloženost anesteziji tijekom prve tri godine života utječe na neurorazvoj

Istraživanja o utjecaju izlaganja anesteziji na razvojne ishode dala su različite rezultate, a većina ih pokazuje negativne učinke na razvoj tek nakon višestruke izloženosti u ranom djetinjstvu. Ovu povezanost istraživači su ispitali prateći skupinu od 2608 djece u Australiji od kojih je 321 bilo podvrgnuto kirurškom zahvatu prije navršene treće godine života.

Tijekom prve tri godine sva su djeca prošla dobnu procjenu, a nakon toga u dobi od 5, 8, 10, 13 i 16 godina. Medicinsku povijest, kao i upitnik o zdravstvenim problemima, operacijama i procedurama, prilikom svake procjene svoga djeteta bilježili su i ispunjavali roditelji. Izravan pristup medicinskim kartonima nije bio dostupan.

U dobi od 10 godina provedeno je standardizirano neuropsihološko ispitivanje u kojem su se procjenjivale kognitivne, jezične i motoričke funkcije te ponašanje.

Invalidnost je definirana kao rezultat ispod 1,5 standardne devijacije od prosjeka cijele skupine.

Djeca izložena anesteziji tijekom prve tri godine života postigla su značajno niže rezultate u receptivnom i ekspresivnom govoru i apstraktnom zaključivanju u usporedbi s djecom koja nisu bila izložena anesteziji.

Nakon prilagodbe demografskih čimbenika istraživači su povezali izloženost anesteziji sa značajno povećanim rizikom od jezičnih i kognitivnih poteškoća. Nije bilo razlike između djece s jednokratnim izlaganjem (206) i djece s višestrukim izlaganjem anesteziji (52). Razlike u ponašanju i motoričkim funkcijama nisu uočene.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: