x
x

Postoperacijska bol kod složenijih očnih operacija

  28.05.2014.

Usporedba prakse sa smjernicama u terapiji postoperacijske boli kod složenijih očnih operacija.

Postoperacijska bol kod složenijih očnih operacija

Cilj: Analizirati liječenje postoperacijske boli kod složenih oftalmoloških operacija i usporediti ga sa smjernicama.

Ispitanici i metode: Retrospektivna studija na klinici za očne bolesti KBC Split od siječnja 2008. do kraja prosinca 2012. godine obuhvatila je pacijente (N=447) podvrgnute oftalmološkim operacijama u općoj anesteziji. Iz povijesti bolesti izvađeni su sljedeći podaci o pacijentima: dob, spol, vrsta i doza premedikacije, preoperativni anesteziološki status (ASA), vrsta operacije, trajanje operacije, anesteziološko vrijeme, vrsta i količina postoperativne analgezije za svaki postoperativni dan.

Rezultati: Niti jednom pacijentu nije praćen intenzitet boli. Pacijenti, njih 90 %, nije primilo premedikaciju noć prije operacije, 54 % pacijenata nije primilo premedikaciju neposredno prije operativnog zahvata, 19 % pacijenata nije primilo nikakav analgetik nakon operacije u operacijskoj sali i 46 % pacijenata nije primilo analgetik po povratku u bolesničku sobu. Od onih pacijenata koji su primili analgeziju nakon operacije, njih 98 % primilo ju je samo jednom, a 93 % samo na dan operacije. Pacijenti nakon operacije u općoj anesteziji nisu boravili u sobi za promatranje niti u prostoriji za intenzivnu skrb. U promatranom petogodišnjem razdoblju nije vršena edukacija oftalmologa od anesteziologa o liječenju postoperacijske boli operiranih pacijenata.

Zaključak: Liječenje postoperacijske boli i perioperativna skrb za pacijente koji su operirani u općoj anesteziji na našoj Klinici pokazuje izostanak brige o intenzitetu boli i manjkavosti u liječenju boli nakon operativnih zahvata. Potrebno je učiniti dodatni napor u poboljšanju postupaka u liječenju boli što bi pomoglo i bržem oporavku naših pacijenata.

Mladen Lešin, Željka Duplančić Šundov, Marko Jukić, Livia Puljak

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: