x
x

Med pomaže djeci u smanjenju simptoma noćnog kašlja

  10.08.2012.

U djece sa simptomima kašlja tijekom noći, med se pokazao učinkovit u uklanjanju simptoma i poboljšanju kvalitete sna, objavljeno je u časopisu Pediatrics.

Med pomaže djeci u smanjenju simptoma noćnog kašlja

Gotovo 300 djece u dobi od 1 do 5 godina koja su zbog infekcija gornjih respiratornih putova došla na pregled u Izraelsku pedijatrijsku kliniku, randomizirano je u dvije grupe: ispitivana grupa je primala jednokratnu, 10 gramsku dozu meda, a kontrolna grupa placebo 30 minuta prije odlaska na spavanje. Roditelji su ispunjavali upitnik prije randomizacije i dan nakon provedenog liječenja.

U usporedbi s početnim simptomima, simptomi kašlja i kvaliteta sna su se poboljšali u obje grupe ispitanika. Međutim, u grupi djece liječenje medom poboljšanje simptoma je bilo izraženije. Učestalost nuspojava nije se razlikovala između obje skupine.

Istraživači pretpostavljaju da interakcija između vlakana koje kontroliraju kašalj i odgovornih za osjet slatkog može dovesti do antitusivnog učinka. U zaključku su navele da se prema rezultatima ove studije, med može smatrati učinkovitim i sigurnim u liječenju simptoma noćnog kašlja u djece starije od godine dana.

Studija je djelomično financirana od Izraelske grupe za med.