x
x

Opstrukcijska apneja tijekom spavanja i anestezija - Vrijeme je za buđenje!

  14.10.2017.

Opstrukcijska apneja tijekom spavanja, (OSA, engl. obstructive sleep apnea) najčešći je poremećaj disanja pri spavanju, okarakteriziran učestalim kolapsom gornjih dišnih putova uslijed smanjenog mišićnog tonusa ždrijela i izraženog negativnog intratorakalnog tlaka prilikom pojačanog respiratornog napora pri udahu, što biva popraćeno epizodama desaturacije arterijske krvi kisikom, hiperkarbijom i kratkotrajnim buđenjima uz pojavu glasnoga hrkanja.

Opstrukcijska apneja tijekom spavanja i anestezija - Vrijeme je za buđenje!

Klinički znakovi i anatomska obilježja koja upućuju na sindrom opstrukcijske apneje su glasno hrkanje, zamijećen prestanak disanja tijekom spavanja, abdominalni tip debljine i zadebljali vrat, te poremećena anatomija ždrijela. Klinički simptomi očituju se najčešće u neobjašnjivo pretjeranoj dnevnoj pospanosti, kardiopulmonalnim poremećajima i kognitivnoj disfunkciji. Prije dolaska na anesteziološki pregled većina bolesnika s opstrukcijskom apnejom nije prethodno klinički dijagnosticirana, što ima za posljedicu znatno povećanje rizika perioperativnih komplikacija i iznenadne smrti. Mogu se očekivati komplikacije zbog otežane uspostave i održavanja dišnoga puta, povećanog rizika aspiracije želučanoga soka, povećane osjetljivosti na primjenu anestezijskih lijekova, komplikacije povezane s čestim popratnim kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima, uzročno povezanih s apnejom, te poslijeoperativni delirij.

Prepoznavanje simptoma opstrukcijske apneje prije kirurškoga zahvata omogućava anesteziološkom timu planiranje odgovarajuće pripreme i načina vođenja anestezije, te perioperativnog nadzora bolesnika, što je osobito naglašeno u sve više zastupljenoj dnevnoj kirurgiji.

Procjena kvalitete spavanja, kao i čimbenika rizika za poremećaje disanja pri spavanju i prekomjerne dnevne pospanosti, pomoću upitnika omogućuje jednostavno, jeftino i pouzdano otkrivanje opstrukcijske apneje tijekom spavanja kod kirurškog bolesnika.

Perioperativne komplikacije moguće je smanjiti primjenom anestezioloških protokola i strategija za smanjenje povećanog operacijskoga rizika ovih bolesnika i njihovom daljnjom nadopunom na temelju znanstvenih dokaza. 

Tatjana Šimurina, Mirela Palić, Boris Mraović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluIbuxin Rapid
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: