x
x

Umjerena konzumacija alkohola u trudnoći smanjuje IQ u djeteta

  16.11.2012.

Studija genotipizacije objavljena u časopisu PLOS Medicine potvrdila ja povezanost umjerene konzumacije alkohola u trudnoći i smanjenja kvocijenta inteligencije u djeteta.

Umjerena konzumacija alkohola u trudnoći smanjuje IQ u djeteta

Gotovo 4200 žena u Velikoj Britaniji izjavilo je da su tijekom trudnoće u dva navrata konzumirale alkohol. Potomcima su u dobi od 8 godina napravili test inteligencije. I majke i djeca podvrgnuti su genotipizaciji kako bi se utvrdilo postojanje 4 gena odgovorna za metabolizam etanola - geni koji kodiraju enzim, alkohol dehidrogenazu (ADH).

Istraživači su otkrili da četiri ADH varijante enzima u djece i jedna u majke su povezane sa smanjenim kvocijentom inteligencije, ali samo kod djece čije su majke umjereno konzumirale alkohol i to do 6 jedinica tjedno za vrijeme trudnoće.

Istraživači su istaknuli da iako žene konzumiraju i male količine alkohola, taj alkohol može imati loš učinak na razvoj inteligencije u djeteta zbog ograničenog metaboliziranja supstrata.